Predbežné oznámenie o vyhlásení VO na zákazku: Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

30. 9. 2021

Slovenské národné múzeum (SNM) ako verejný obstarávateľ, vzhľadom na aktuálnu situáciu na stavebnom trhu, oznamuje hospodárskym subjektom, že plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazku: „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu". Predbežné oznámenie o vyhlásení tejto verejnej súťaže bolo v pondelok 27.9. 2021 zaslané na zverejnenie do Úradného vestníka Európskej únie, následne bude zverejnené aj vo Vestníku verejného obstarávania.

„Prísť najskôr s predbežným oznámením o vyhlásení predmetného verejného obstarávania sme sa rozhodli preto, aby sa o túto náročnú zákazku, v ktorej ide o veľký objem finančných prostriedkov, uchádzal čo najväčší počet záujemcov. Predbežným oznámením dávame potenciálnym záujemcom o ňu priestor pripraviť sa v dostatočnom časovom predstihu tak po stránke odbornej, ako aj personálnej," povedal Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea.

Samotné verejné obstarávanie na spomenutú zákazku plánuje SNM vyhlásiť v priebehu jesene tohto roka.

Viac info:

Centrum múzejnej komunikácie SNM; zuzana.vasaryova@snm.sk; +421 915 032 062

Mediálni partneri SNM

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy