Predmet 0. Pátracia hra Slovenského národného múzea

8. 8. 2020


Slovenské národné múzeum v spolupráci s portálom aktuality.sk vyhlasujú pátraciu hru Predmet 0, pre všetky vekové skupiny, ktoré zaujíma kultúrne a prírodné dedičstvo Slovenska. Vyhrajte romantický víkend na zámku, voľné vstupenky do múzeí SNM, hodnotné výtvarné a umelecké diela či balík publikácií pre celú rodinu. Cestujte, spoznávajte a hrajte so Slovenským národným múzeom a portálom aktuality.sk do 30. septembra 2020.

S cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o význame národného kultúrneho a prírodného dedičstva na Slovensku, jeho ochrane a uchovávaní pre budúce generácie, ako aj podporiť návrat návštevníkov späť do múzeí, Slovenské národné múzeum ukrylo vo svojich expozíciách v 18 múzeách na celom Slovensku zaujímavé zbierkové predmety. Návštevníci ich nájdu pod QR kódmi. V každej expozícii jeden predmet, ktorého originál múzeum spravuje vo svojich zbierkach. Možno je medzi tými, ktoré objavia, aj Predmet 0. Práve ten múzejníkom pomôže odpovedať na otázku: Aké hviezdy sa nachádzajú vo vašej domácnosti?

Hľadajte, skenujte, študujte a posielajte nájdené zbierkové predmety do SNM až do konca septembra 2020. Pokúste sa medzi nimi identifikovať Predmet 0. Pri svojich cestách po Slovensku navštívte expozície múzeí SNM. V každej z expozícií nájdete indíciu, ktorá je označená logom hry s otáznikom. Umiestnená je vo vstupných priestoroch expozícií, ako aj na webe SNM na: www.snm.sk/?predmet-0

Indícia vás navedie, ako sa dostať priamo ku QR kódu s vybraným zbierkovým predmetom. Nasnímajte QR kód pomocou smartfónu. Nájdený link si uložte. Môžete sa tak k linkom kedykoľvek vrátiť a prečítať si o týchto predmetoch zo zbierkového fondu múzea. Podmienkou účasti v hre je zozbieranie minimálne 10 predmetov na linkoch. Nakoniec zašlite v jednom e-maile linky všetkých nájdených predmetov na adresu: cmk@snm.sk. Medzi predmetmi vytipujte a označte Predmet 0. Nezabudnite doplniť svoje kontaktné údaje: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Výhercovia, ako aj Predmet 0 a s ním odpoveď na otázku SNM budú známe prvý októbrový týždeň 2020.


Mediálni partneri SNM