Pripravenosť SNM na druhú vlnu pandémie koronavírusu

18. 8. 2020


Generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis zvolal dnes, 18. augusta 2020, v súvislosti s pripravenosťou múzea na prípadnú II. vlnu koronavírusu COVID-19 pracovné stretnutie krízového štábu SNM.

"Členov krízového štábu som na stretnutí vyzval, aby preverili pripravenosť jednotlivých špecializovaných múzeí SNM na druhú vlnu pandémie koronavírusu a v prípade potreby urobili nevyhnutné opatrenia. Naším cieľom je, aby sme mali v každom z našich múzeí zásobu dezinfekčných prostriedkov a rúšok minimálne na tri mesiace," povedal Branislav Panis.

Na riaditeľstve SNM, ako aj vo všetkých jeho 18 špecializovaných múzeách, platí v záujme ochrany zdravia zamestnancov a aj návštevníkov nevyhnutnosť dodržiavania všetkých potrebných bezpečnostných opatrení. Obmedzené sú zahraničné služobné cesty zamestnancov SNM do rizikových krajín. V prípade nevyhnutnosti absolvovania takejto cesty je pre pracovníka povinná päťdňová karanténa a následný test, ktorý prepláca SNM.

Pri vstupe do objektov múzeí platí pre návštevníkov povinnosť respiračnej ochrany tváre, dezinfekcie rúk prostriedkom umiestneným vo vstupných priestoroch, ako aj meranie teploty. "Keďže počet ľudí, ktorý môže v skupine vstúpiť do múzea, je kvôli pandémii obmedzený na 25 osôb, stáva sa, že denný vstup do najnavštevovanejších múzeí SNM môže byť vypredaný už v priebehu dňa. Chcem preto aj v tomto smere poprosiť našich návštevníkov o pochopenie a prispôsobenie svojho príchodu spomenutým bezpečnostným opatreniam. Ochrana zdravia našich návštevníkov je pre nás top prioritou," dodal Branislav Panis.


Mediálni partneri SNM