R. Púdelka končí vo funkcii generálneho riaditeľa SNM

29. 1. 2014

V pondelok 27.januára 2014 požiadal generálny riaditeľ SNM dr. Rastislav Púdelka Ministra kultúry SR o uvoľnenie z výkonu funkcie štatutárneho orgánu Slovenského národného múzea v Bratislave ku dňu 31. januára 2014.