Rimania a Slovensko

1. 12. 2021

Slovenské národné múzeum – Historické múzeum (SNM – HM) pripravilo profilový výstavný projekt o dejinách územia Slovenska v 1. až 4. storočí n. l. s názvom Rimania a Slovensko. V čase aktuálnych protipandemických opatrení bude výstava prezentovaná zatiaľ pre média, dňa 3. decembra 2021. Prvých návštevníkov múzeum privíta po znovuotvorení kultúrnych inštitúcií. 

Archeologicko-historická výstava o dejinách územia Slovenska, kedy sa nachádzalo v susedstve Rímskej ríše a z malej časti bolo jej priamou súčasťou, poukazuje na problematiku archeologických a historických prameňov, archeologický výskum a dejiny výskumu rímskej doby na Slovensku. Projekt zdôrazňuje význam rímskej doby na území Slovenska, ktoré ako priestor na hranici bolo pozoruhodným stretom dvoch odlišných kultúr – rímskej a germánskej. Pojednáva o období, kedy antickí autori písali o oblasti dnešného Slovenska a naše územie sa dostalo na pole významných politických udalostí – ako napríklad tzv. markomanské vojny. 

Výstava prostredníctvom takmer 250 predmetov zo šestnástich domácich a zahraničných inštitúcii, hromadných nálezov mincí, ako aj raritných súborov predmetov z tzv. kniežacích hrobov 5 a 6 zo Zohora, poukazuje na výsledky archeologického a historického výskumu rímskej doby na Slovensku posledných desaťročí, ktoré priniesli poznatky v medzinárodnom kontexte. Výstava je členená na päť základných okruhov: Slovensko v susedstve Rímskej ríše – úvodná časť, Život v provincii Panónia na príklade Gerulaty a jej zázemia, Devín v rímskej dobe, Susedia Germáni a Epilóg na hranici s prezentáciou dejín výskumu rímskej doby v minulosti. 

Výstava je výsledkom autorského kolektívu pracovníkov SNM – Historického múzea, SNM – Archeologického múzea, Archeologického ústavu SAV, Múzea mesta Bratislavy, Podunajského múzea v Komárne a Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Vznikla pri príležitosti pripomenutia si 2000. výročia Vanniovho kráľovstva a úspešnej nominácie slovenských lokalít do Zoznamu UNESCO v rámci zápisu Dunajský Limes – západná časť. Výtvarno-priestorové riešenie v netradičnom poňatí predstavuje presun Rimanov naprieč územím a ich príchod na stredný Dunaj. K výstave sa pripravuje odborný slovensko-anglický katalóg s plánovaným vydaním v decembri 2021. V júni 2021 k výstave vyšla interaktívna knižka pre žiakov. SNM – Historické múzeum pripravuje tiež pestrý sprievodný program, ktorý bude zverejnený na základe aktuálnych protipandemických opatrení.

Námet výstavy: Juraj Kucharík 

Autori výstavy: Igor Bazovský, Kristián Elschek, Marek Gere, Katarína Harmadyová, Juraj Kucharík, Ľudovít Mathédesz, Margaréta Musilová, Ján Rajtár, Jaroslava Schmidtová, Boris Stoklas, Vladimír Turčan, Vladimír Varsik 

Výtvarno-priestorové riešenie výstavy: Peter Masár, Dušan Veverka 

Viac info

Juraj Kucharík, kurátor zbierok SNM – HM a autor námetu výstavy
juraj.kucharik@snm.sk; +421 2 204 83 104; bratislavskyhrad@snm.sk
www.snm.sk/hm
www.facebook.com/SNMHistorickemuzeum 

Mediálni partneri SNM 

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy