Slovenské národné múzeum predstaví najcennejšie akvizície za rok 2023

6. 3. 2024

Múzeá Slovenského národného múzea (SNM) získali v uplynulom roku spolu 13 744  zbierkových predmetov, čím významne zhodnotili svoje zbierky. Najpozoruhodnejšie, z rôznych oblasti výtvarného umenia a umeleckého remesla, predstaví SNM verejnosti prostredníctvom svojich komunikačných kanálov, ako aj v priamo vo výstavných priestoroch niektorých múzeí. Sledujte webové stránky www.snm.sk a sociálne siete SNM (FB: /slovenske.narodne.muzeum; IG: /slovenske_narodne_muzeum_snm).

 Akvizičná činnosť patrí k základným odborným činnostiam múzea, ktoré na získavanie nových zbierkových predmetov využíva väčšinu možností podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ako sú – vlastný výskum, kúpa, darovanie, prevod, zámena a ďalšie. Nadobúdanie zbierkových predmetov je financované z prioritných projektov a vlastných výnosov, pričom vedecký výskum, spojený s akvizičnou činnosťou, sa realizuje z príspevku na činnosť múzeí. Múzeá SNM získali v roku 2023 do svojich zbierok spolu 13 744 nových zbierkových predmetov. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ako zriaďovateľská inštitúcia múzea, pridelilo na ich nákup spolu 721 800 eur v rámci prioritných projektov. „Nadobudnuté akvizície pomáhajú nielen zhodnocovať zbierkový fond múzea, a tak dokumentovať vývoj prírody a spoločnosti na území Slovenska prostredníctvom predmetov hmotnej kultúry, ale aj estetizovať a sprístupňovať naše národné kultúrne dedičstvo širokej verejnosti“, uviedol generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

Mnohé z akvizícií múzeí SNM za uplynulý rok patria skutočne k jedinečným. SNM – Múzea v Martine rozšírili svoju zbierku o vzácnu kolekciu 15 olejomalieb Martina Benku s netradičným motívom Jadranu, ktorý zaujal pozornosť a kreativitu umelca počas niekoľkých letných pobytov v rokoch 1925 – 1935. Cenným je aj konvolút malieb na skle a fajansy (52 sklomalieb a 57 fajánsových výrobkov) z 19. storočia zo zbierky Jaroslava Schlogla. SNM – Múzeum Betliar pokračovalo v dlhodobom projekte spracovania predmetov z pozostalosti po rodine Andrássyovcov. Pri príprave výstavy In effigie išlo najmä o zbierkové predmety späté s osobnosťou Júliusa Andrássyho. Pozoruhodnou akvizíciou múzea je jachtingová cena v podobe pokála z roku 1908 (cena víťaza „Regatta Pola 1908“), ktorú dostal Gejza I. Andrássy, majiteľ kaštieľa v Betliari a jeden z najväčších športovcov a popularizátorov športových disciplín v Uhorsku. Zbierky SNM – Historického múzea sa rozrástli predovšetkým o obraz Márie Kristíny, pôvodom z majetku saskej kráľovskej rodiny od Johanna Georga Wieckerta, jedného z najobľúbenejších rakúskych dvorných maliarov za vlády Márie Terézie. Olejomaľba Spoločnosť hrajúca backgammon, ako ďalšia z akvizícií múzea, je jediným z mála známych diel z pôvodného inventára kaštieľa v Rusovciach, nachádzajúcich sa na Slovensku. Nemenej zaujímavá je aj kolekcia 150 predmetov zo striebra a alpaky, vyrobených v legendárnej slovenskej fabrike Sandrik v Hodruši Hámroch, z prelomu 19. a 20. storočia. Obraz českého maliara Václava E. Nádherného, spodobujúci slovenskú diplomatku Marínu Paulínyovú, ktorá sa významne aktivizovala v prospech formovania a vzniku prvej ČSR, nie je len umeleckým dielom, ale aj historickým dokumentom s významnou výpovednou hodnotou danej doby. Obdobie boja za demokratizáciu totalitného režimu v socialistickom Československu a jeho potlačenie, autenticky dokresľuje železničná kniha z Čiernej nad Tisou s podpismi všetkých československých a sovietskych účastníkov politických rozhovorov z leta 1968. SNM – Múzeum Bojnice zakúpilo vzácnu kolekciu nábytku „fajčiarskeho salóna“, vyrobeného v strednej Európe koncom 19. storočia. Unikátnym predmetom súpravy je najmä menší stôl s príslušenstvom na fajčenie cigár. SNM – Múzeum Červený Kameň nadobudlo kovový odliatok monumentálnych rozmerov a mimoriadnej výtvarnej kvality – hlavu jeleňa s parožím z prelomu 19. a 20. storočia, slúžiacu  pravdepodobne ako exteriérovú dekoráciu fasády. Hoci dielo nie je signované, vzhľadom na výtvarný prejav a charakter modelácie predpokladáme, že ide o prácu renomovaného sochára, azda aj Alojza Stróbla (1856 – 1926). SNM – Prírodovedné múzeum získalo predovšetkým zaujímavý typový materiál (vedecky opísané jedince nového druhu) – holotypy a paratypy dvojkrídlovcov (Diptera) z kolekcie M. Kozánka, ako aj fosíliu hmyzu z obdobia druhohôr, druhu Perlucipecta lacrima Vršanský & Sendi, 2022 v jantári.

SNM – Hudobné múzeum nadobudlo darom Lavicový organ "Schwell-Orgel", dvojmanuálové pedálové harmónium s elektromotorom, štýl 90 od firmy Mannborg v Lipsku, cca 1930. Predmet pochádza z pozostalosti popredného slovenského dirigenta a organistu Jána Valacha (1925 – 2019). Do zbierok SNM – Múzea židovskej kultúry pribudla drevená hlavica stĺpu z vnútornej architektúry židovskej modlitebne v Suchej nad Parnou pri Trnave (prelom 19. a 20. storočia), ako aj arizované závesné drevené hodiny secesného štýlu so značkou zabaveného predmetu na zadnej strane. Nemenej zaujímavá je aj čiernobiela portrétna fotografia rakúsko-uhorskej herečky narodenej v Bratislave Gisely Werbezirk s vlastnoručným podpisom a datovaním 23/X/1919 z viedenského ateliéru Atelier Cobé, ktorá bola súčasťou výstavy múzea s názvom „Ženy – Príbehy žien, ktoré ovplyvnili svet“. Pozoruhodnou akvizíciou SNM – Múzea bábkarských kultúr a hračiek je divadelná scéna Orfeus, na ktorej odohralo svoje prvé predstavenie bábkové divadlo Teatro Neline – divadlo jednej herečky (Petro) Nely Dušovej. Ide o jediný divadelný súbor na Slovensku, ktorý sa programovo venuje dramatizácii diel vážnej hudby pre detského diváka. SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre získalo súbor ilustrácií ku knihe EdityWalterovej Mestečko pod Kuglom I. a II. SNM – Múzeum Slovenských národných rád prijalo po prvý raz do svojich zbierok predmety z odboru dejín hudby a dejín techniky, za všetky farebnú litografiu bána Josipa Jelačiča, notový zošit Samka Dudíka
a technickú dokumentáciu lietadla Caproni. SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku získalo farebnú kompozícia troch rôznorodých postáv, výtvarné dielo Zoltána Nagya s názvom Tryptych. SNM – Múzeum rusínskej kultúry nadobudlo zbierkové predmety z oblasti etnografie a dejín umenia, prevažne obrazy autorov Alexandra Zozuľáka a Zuzany Osavčukovej-Hapákovej. SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry si cení predovšetkým súbor fotografií, makrofotografií a fototechniky Ladislava Cupera, získaný darom. Do ďalších z múzeí SNM – Múzeí v Martine pribudli: mineralogické vzorky zo zaniknutých banských prevádzok v stredoslovenskej a východoslovenskej banskej oblasti a významných mineralogických lokalít (Vyhne, Kozárovce, Vechec, Orovnica, Šiatorská Bukovinka, Starina), ktoré zakúpilo Múzeum Andreja Kmeťa, Múzeum kultúry Rómov na Slovensku získalo výtvarné diela najvýznamnejšieho a najdlhšie umelecky aktívneho rómskeho neprofesionálneho výtvarníka na Slovensku Dušana Oláha z rokov 2008 a 2019 a Múzeum kultúry Čechov na Slovensku získalo kúpou súbor pamiatok – dopisnice, odznaky a tlačoviny, spojené s Telovýchovnou  jednotou Sokol, ktorá po vzniku Československej pôsobila i na Slovensku.