Slovenské národné múzeum v roku 2013

15. 5. 2014

Slovenské národné múzeum (SNM) je vrcholnou štátnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti múzejnej činnosti na Slovensku. Svoju prácu realizuje prostredníctvom siete osemnástich múzeí po celom Slovensku, spravuje desiatky národných kultúrnych pamiatok a vo svojich depozitároch má uložených takmer 4 milióny zbierkových predmetov zachytávajúcich historický vývoj Slovenska.

Slovenské národné múzeum je najväčšou kultúrnou inštitúciou na Slovensku, do jeho kompetencie spadá osemnásť múzeí od Myjavy po Svidník. Medzi múzeá SNM patria hradné múzeá ako Bojnice, Červený Kameň, Spišský hrad, špecializované múzea (Prírodovedné múzeum, Historické múzeum, Hudobné múzeum, Archeologické múzeum a iné) ale aj múzeá národnostných menšín.

V roku 2013 navštívilo expozície, výstavy a podujatia všetkých múzeí SNM spolu 1 057 054 návštevníkov, čo je o 80 189 menej ako predchádzajúci rok. Slovenské národné múzeum v roku 2013 prevádzkovalo 54 expozícii, jednotlivé múzeá zorganizovali 160 výstav.

Rok 2013 sa niesol v duchu osláv 120 rokov od založenia Slovenského národného múzea. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo viacero podujatí, medzi najvýznamnejšie patrilo otvorenie výstavy 120 rokov Slovenského národného múzea a vydanie reprezentatívnej publikácie Slovenské národné múzeum.

Múzeá SNM realizovali akvizičnú činnosť na základe špecializácie a v roku 2013 získali 23 747 kusov zbierkových predmetov, z toho 1 806 vlastným výskumom,11 579 kúpou, 10 346 darom a 32 prevodom či výmenou. Jednou z dôležitých úloh SNM je starostlivosť o nadobudnuté predmety. Uplynulý rok bolo odborne ošetrených (základné čistenie, konzervovanie, reštaurovanie, preparovanie) 16 191 ks zbierkových predmetov.

Dôležitou činnosťou v rámci úloh Slovenského národného múzea patrí aj publikačná činnosť, prostredníctvom ktorej SNM prezentuje výsledky vedecko-výskumnej činnosti múzeí a sprostredkúva verejnosti informácie o prezentačných aktivitách SNM, jeho úlohách a poslaní. Múzeá Slovenského národného múzea v roku 2013 vydali spolu 46 titulov.

Hospodársky výsledok za rok 2013 dosiahol zisk vo výške 124 101,70 €. Štruktúra hospodárskeho výsledku SNM poukazuje na nižší zisk v múzeách národnostnej kultúry ako v ostatných špecializovaných múzeách v ktorých najväčší podiel na zisku majú hradné múzeá a Múzeá v Martine. Pre porovnanie hospodárskeho výsledku z rokom 2012, kedy SNM vykázalo zisk vo výške 53 625,90 € znamená zlepšenie o 70 475,80 €.