SNM pozýva v lete do svojich múzeí na celom Slovensku