SNM rekonštruuje Múzeum M. R. Štefánika

22. 4. 2014

Slovenské národné múzeum oznamuje, že od 22. apríla 2014 je národná kultúrna pamiatka Rodný dom M. R. Štefánika v Košariskách, kde sa nachádza memoriálne múzeum prezentujúce životné osudy jedného zo zakladateľov a strojcov spoločného štátu Čechov a Slovákov - Československej republiky – M. R. Štefánika, z vážnych technických príčin pre verejnosť dočasne uzatvorené.

Slovenské národné múzeum v spolupráci s vlastníkom objektu – Obecným úradom v Košariskách pre nepriaznivý technický stav rekonštruuje celý objekt. Rekonštrukcia je financovaná z príspevku sponzora. Rekonštrukciu dozoruje Krajský pamiatkový úrad Trenčín. Účelom rekonštrukcie je sanácia vlhkosti objektu, obnova vonkajšej fasády objektu a úprava vnútorných stien objektu.

Predpokladaná dĺžka rekonštrukcie Múzea M. R. Štefánika v Košariskách je šesť týždňov. Počas tohto obdobia bude časť predmetov verejnosti sprístupnená v blízkom evanjelickom kostole na Košariskách. Vstup do evanjelického kostola je možný len pre vopred ohlásené skupiny a na požiadanie. Návštevu je potrebné ohlásiť vopred v Múzeu M. R. Štefánika na adrese: SNM - Múzeum M. R. Štefánika, 906 15 Košariská alebo e-mail: msnr@snm.sk, telefón: +421 34 245 21 11, +421 34 624 26 26, mobil: +421 918 905 925