SNM v pandemickom roku 2021: Napriek ťažkým časom, múzeum žije a vstáva hore

10. 5. 2022

Slovenské národné múzeum (SNM) má za sebou druhý ťažký pandemický rok. Hoci aj rok 2021 bol pre múzeá a galérie kvôli kovidu obdobím opakujúcich sa lockdownov a zatváraní, oproti roku 2020, kedy pandémia začala, sa v tom minulom podarilo SNM zvýšiť príjmy z vlastných zdrojov o cca 16%. Kým v roku 2020 boli vo výške 2 794 851 eur, v roku 2021 stúpli na 3 226 357 eur. Na úroveň z predpandemického roku 2019, kedy SNM zaznamenalo vlastné príjmy vo výške 5 315 475 eur, však zďaleka nedosiahli. 

„Činnosť SNM v roku 2021 bola tak, ako aj v roku 2020, stále vo veľkej miere poznačená pandémiou vírusu COVID-19, ako aj následnými opatreniami, ktoré sa múzea, ako verejnosti prístupnej inštitúcie, dotkli v značnej miere negatívnymi dopadmi jeho vlastné výnosy. Veľkú časť roka boli expozície a výstavy pre verejnosť zatvorené. Ale napriek tomu, aj v mnohých ďalších parametroch sme oproti prvému roku s kovidom zaznamenali nárasty. Spomenúť môžem napríklad zvýšenie počtu kultúrno-vzdelávacích podujatí z 1005 v roku 2020 na 1396 v roku 2021, zvýšenie počtu zrealizovaných nových výstav z 89 na 102 či mierne navýšenie počtu expozícií zo 62 na 63. Čo nás ale teší najviac, do našich múzeí sa napriek ťažkým časom začali pomaličky vracať návštevníci. Kým v roku 2020 sme ich zaznamenali 539 223, v minulom roku to už bolo 606 776 návštevníkov. Dúfam, že aktuálny rok 2022 prežijeme už celý bez lockdownov a že sa postupne začneme v ročných číslach približovať návštevnosti v roku 2019, kedy sme v múzeách SNM privítali 1 211 559 návštevníkov,“ povedal počas verejného odpočtu hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM za rok 2021 Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea. 

Slovenské národné múzeum realizovalo v roku 2021 aj viaceré investičné akcie. K najdôležitejším patrili pokračujúca obnova Krásnej Hôrky a obnova Spišského hradu. V rámci obnovy Krásnej Hôrky prišlo koncom minulého roka k veľkému medzníku, kedy Slovenské národné múzeum vyhlásilo verejné obstarávanie na zákazku: „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu". SNM začalo v roku 2021 aj s rekonštrukciou Spišského hradu, v rámci investičnej akcie pod názvom: „Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa", ktorú realizuje s finančným nákladom 4 765 469 eur (vrátane DPH). Z tohto dôvodu bude tento a budúci rok uzavretý pre verejnosť Horný hrad Spišského hradu. 

Slovenské národné múzeum je najväčšou kultúrnou, pamäťovou a fondovou inštitúciou na Slovensku. Skladá sa z 18 špecializovaných múzeí rozmiestnených po celom Slovensku, ktoré majú vo svojich zbierkach 4 183 622 zbierkových predmetov. SNM spravuje takmer 500 objektov, vrátane dvoch múzeí v prírode. 

Generálnym riaditeľom SNM je od roku 2016 Branislav Panis. 

Link na celý verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM za rok 2021: https://bit.ly/3KTO0ul 

Mediálni partneri SNM

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy