Štefan Hapák. Medailón osobnosti

20. 8. 2020


Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravilo v rámci cyklu Osobnosti rusínskeho kultúrneho a spoločenského života medailón o významnom pedagógovi, umelcovi a umenovedcovi Štefanovi Hapákovi. Podujatie sa uskutoční dňa 26. 8. 2020 o 16.00 h v priestoroch múzea na Masarykovej ulici 20, v Prešove.

Štefan Hapák (1921 – 1997), ktorého po celý sprevádzala krajinomaľba, zobrazoval slovenskú a najmä východoslovenskú krajinu – Zemplín, Šariš, Vysoké Tatry, Zamagurie. Štúdium absovoval na Lýceu a Učiteľskom ústavev Užhorode. Jeho prvým pôsobiskom sa v roku 1944 sa stala Ľudová škola v Zboji. V tom istom roku bol deportovaný do koncentračného tábora v Maďarsku, odkiaľ 4. apríla 1945 ušiel a prihlásil sa k štábu 136. veliteľstva II. ukrajinského frontu. V období 1947 – 1948 študoval na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a 1948 – 1953 na Akadémii výtvarných umení v Prahe maľbu u prof. Jana Želibského a Otakara Nejedlého. Po absolutóriu sa usadil v Prešove a pôsobil na Pedagogickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach. Na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave bol v roku 1971 inaugurovaný za profesora.

Hosťami spomienky na Štefana Hapáka, ktorý zasvätil život kultúre a vzdelávaniu, budú kunsthistorička Marta Hrebíčková, dcéry umelca – Mária Zubaľová a Anna Antonyová a bývalí žiaci pána profesora. Účastníkov čaká komentovaná prehliadka výstavy Rieka času a dokumentárny film. Kurátorkou podujatia v neformálnom duchu je Daniela Kapráľová.

Tešíme sa na stratnutie s Vami.

Viac informácií 
PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.,
riaditeľka SNM – MRK v Prešove
t: +421 051 2453321; 0918 896 043,
m: luba.kralova@snm.sk
www.snm.sk/mrk


Mediálni partneri SNM: