Súčasná umelecká intervencia v historických priestoroch Spišského hradu: Scheherezade

10. 5. 2022

V priestoroch najväčšieho nádvoria Spišského hradu vzniká unikátne umelecké dielo. 

Pod pracovným názvom Scheherezade vytvára Mgr. art. Matúš Lányi, PhD. kresbu objektu reálnej luxusnej jachty Scheherezade, ktorej vlastníctvo je pripisované ruskému prezidentovi. Kresba porovnáva reálne mierky oboch objektov a nadväzuje na kresbu pôdorysu katedrály Notre Dame realizovanú na rovnakom mieste pred dvoma rokmi. Vtedy išlo o porovnanie kontextov civilizovaného priestoru Európy na príklade dvoch európskych kultúrnych objektov. 

Dnes po dvoch rokoch je situácia v Európe ovplyvnená dianím na jej východnej hranici. Kresba pôdorysu jachty predstavuje opäť porovnanie dvoch kultúrnych kontextov, no tentoraz civilizovaného európskeho priestoru a druhého poznačeného skorumpovaným myslením a konaním jeho predstaviteľov. 

Termín realizácie: 6. - 15. máj 2022
Miesto: dolné  nádvorie Spišského hradu 
Rozmer: 140 x 25 metrov
Technika: vytýčenie bodov, technická páska 

Zároveň vám ponúkame orientačnú vizualizáciu.

Dielo Matúša Lányiho - orientačná vizualizacia 

Viac info

PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková,
Centrum marketingovej činnosti a komunikácie
dasa.pavukova@snm.sk
+421 918 580 962

Mediálni partneri SNM 

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk