Svadba jej pristane

30. 5. 2022

Neoddeliteľnou súčasťou rodinných zvykov bola, je a hádam aj bude svadba. Je síce pravdou, že v dnešnej uponáhľanej dobe sa upúšťa od mnohých svadobných zvykov a obyčají, avšak podstatné je to, že sa zachovali nielen v živej pamäti našich predkov, ale taktiež v pamäťových inštitúciách ako sú múzea. Jedným z výstupov medzinárodného projektu Spájanie kultúr – kultúrna mobilita v prihraničnej oblasti a výsledkom spolupráce projektových partnerov je výstava pod názvom Svadba jej pristane. 

Slávnostná vernisáž výstavy prezentujúcej svadobné zvyky, atribúty či odevy zo zbierkového fondu SNM – MUK, ako aj svadobné fotografie z Ukrajiny a Rumunska sa uskutoční dňa 17. júna 2022 o 14.00 h vo výstavných priestoroch SNM – Múzea ukrajinskej kultúry (Centrálna 258, Svidník). 

V roku 2019 Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry v spolupráci so Župným múzeom v Satu Mare a Zakarpatským múzeom ľudovej architektúry a bývania v Užhorode odštartovalo realizáciu medzinárodného projektu v rámci programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 (HUSKROUA/17020/3.1./0040) pod názvom Spájanie kultúr – kultúrna mobilita v prihraničnej oblasti. K jeho najvýraznejším prínosom jednoznačne patrí inštalácia nového výstavného osvetlenia v časti múzejných priestorov kultúrno-historickej expozície, mobilná aplikácia COOLMUSEUMS a reštaurovanie ikonostasu z dreveného chrámu sv. Paraskevy v Národopisnej expozícii v prírode ako hlavnej projektovej aktivity zameranej na propagáciu kultúrneho dedičstva a rozvoj cestovného ruchu v regióne. Súčasťou projektových aktivít bol terénny výskum s cieľom získania informácií o miestnom obyvateľstve v slovensko-ukrajinsko-rumunskom pohraničí, jeho etnicite, histórii, kultúre, tradíciách, folklóre a pod. prezentovaný na spoločnej výstave Vidiecka krajina medzi kultúrou a turizmom,  workshope i konferencii. 

Viac informácií

miriam.bozikova@snm.sk, iveta.vasilenkova@snm.sk,
prípadne telefonicky 0907 475 638, 0905 386 627 

Mediálni partneri SNM 

Rozhlas a televízia Slovenska  Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk