Tváre českej krajanskej komunity na Slovensku

6. 12. 2022

Tváre českej krajanskej komunity na Slovensku

Spoznajte predstaviteľov českých krajanských organizácií prostredníctvom výstavy Tváre českej krajanskej komunity na Slovensku. Vernisáž výstavy, spojená s prezentáciou publikácie Malá kniha o veľkých krajanoch, sa uskutoční za účasti veľvyslanca Českej republiky na Slovensku pána Tomáša Tuhého v pondelok 12. decembra 2022 o 15.00 hod. v Múzeu kultúry Čechov na Slovensku. 

Zámerom výstavného projektu je predstaviť osobnosti českého krajanského života na Slovensku prostredníctvom fotografií Petra Korčeka. 

České spolky vznikli po rozdelení Československa, kedy sa českí občania žijúci na Slovensku stali národnostnou menšinou. Potrebovali riešiť praktické, ale právnicky zložité problémy a zároveň cítili, že si chcú udržať jazyk, pripomínať tradície a spoločne tráviť voľný čas. Preto v roku 1993 založili Český spolek na Slovensku. V súčasnosti má niekoľko samostatných regionálnych organizácií, ktoré združujú príslušníčky a príslušníkov českej komunity po celom Slovensku. Organizujú kultúrne a vzdelávacie podujatia – výstavy, koncerty, prednášky, tábory a tvorivé dielne pre deti, vydávajú časopis, spravujú webové stránky a starajú sa o zachovanie českého jazyka, povedomia príslušnosti k českému etniku a historického odkazu dejín. 

Portréty nafotografované Petrom Korčekom ukazujú osobnosti, ktoré bez väčšej publicity neúnavne pripravujú rôznorodé podujatia a budujú tak vzťah k rodnej kultúre a jazyku. Volia aktivity a umelecké žánre tak, aby predstavili to najlepšie, čo vytvárajú členovia ich komunity alebo sprostredkovávajú vystúpenia hostí z Českej republiky. Ich práca rozvíja a upevňuje väzby s materskou krajinou, s jej kultúrou, tradíciami, jazykom i aktuálnym spoločenským a politickým dianím, ktoré môžu nielen sledovať, ale vďaka možnosti voliť aj ovplyvňovať. 

Výstavu, ktorú pripravilo České centrum Bratislava, môžu návštevníci vidieť v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu kultúry Čechov na Slovensku do 28. februára 2023. 

Kontakt pre bližšie informácie 

PhDr.Hana Zelinová
tel.: 043/ 24 56 111
e-mail: hana.zelinová@snm.sk

Mediálni partneri SNM

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk #praveslovenske