Udeľovanie Živa Award na Slovensku už o pár dní

26. 9. 2023

V dňoch 2. – 5. októbra 2023 sa v Bratislave uskutoční odborná múzejná konferencia,
v rámci ktorej bude slávnostné vyhlásenie laureátov prestížnej ceny Živa Award 2023, ktorého hlavný odborný a slávnostný program sa bude konať 3. – 4. októbra v Zimnej záhrade Bratislavského hradu. Podujatie organizujú Fórum slovanských kultúr (FSK) so sídlom v Slovinsku a Slovenské národné múzeum (SNM).

V roku 2023 sa o prestížnu cenu Živa Award uchádza 24 múzeí z 10 krajín, z toho najviac z Ukrajiny (7 múzeí). Odovzdané budú hlavné ocenenia Živa Award – cena za najlepšie slovanské múzeum, cena za najlepšiu slovanskú pamiatkovo chránenú lokalitu a 7 čestných uznaní.

Oceňovanie najlepších slovanských múzeí a najlepších slovanských kultúrnych a prírodných pamiatok Živa Award je od prvého ročníka v roku 2014 považované za jeden zo symbolov posilňovania kultúrnej identity v špecifickom kultúrnom a geografickom rámci európskych slovanských štátov. „Cena ŽIVA oceňuje výnimočné a mimoriadne úspechy v oblasti kultúrneho dedičstva v krajinách, v ktorých sa hovorí slovanskými jazykmi. Živa, to je križovatka a miesto stretnutia, ktoré spája múzeá a iné inštitúcie správy kultúrneho dedičstva, miesto, ktoré uľahčuje výmenu skúseností a osvedčených postupov. Blížime
sa k jubilejnému desiatemu výročiu Živa, deviaty ročník sa tento rok koná v Bratislave.
Som rada, že sa nám podarilo priniesť Živu na Slovensko. Pre Fórum slovanských kultúr
je tohtoročná Živa nepochybne míľnikom, keďže ide o jeho prvé veľké podujatie v oblasti kultúrneho dedičstva na Slovensku. Sme vďační Slovenskému národnému múzeu za spoluorganizáciu podujatia. Tohtoročné ceny Živa sú zamerané na ukrajinské múzeá, ktoré hrdinsky zachovávajú kultúrne dedičstvo v mimoriadne ťažkých časoch. Sme hrdí na to,
že sa do súťaže zapojilo sedem ukrajinských múzeí, z ktorých sa zástupcovia troch predstavia aj osobne v Bratislave a zvyšní online," povedala Andreja Rihter, riaditeľka Fóra slovanských kultúr a členka poroty Živa Award 2023.

Za deväť rokov od svojho vzniku sa Živa etablovala ako významné ocenenie, ktoré sa stalo referenciou v slovanskom svete a zároveň sa pevne umiestňuje na svetovej mape múzejných ocenení. Oceňovanie Živa Award zaznamenalo najväčší počet nominácií v doterajšej deväťročnej histórii udeľovania cien v minulom roku, kedy bolo nominovaných 29 múzeí
a galérií z Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Chorvátska, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Poľska, Srbska, Slovenska a Slovinska.

 „Jednu z hlavných cien v roku 2022, čestné uznanie za napĺňanie úlohy múzea pri zachytávaní a prezentovaní národnej minulosti na Slovensku a definovaní identity a vedomia národa získalo, prvýkrát v histórii odovzdávania Živa Award aj SNM, konkrétne jedno z našich špecializovaných múzeí SNM – Múzeum Slovenských národných rád na Myjave. Je dobré, keď sa cez zahraničné ocenenie ľudia na Slovensku dozvedia, že slovenské múzeá sú konkurencieschopné a ponúkajú zaujímavý obsah. Najmä posledné tri roky, poznamenané nielen pandémiou koronavírusu a infláciou, ale predovšetkým vojnou na Ukrajine, predstavujú aj pre celú kultúru veľkú skúšku. Vítam preto tohto roku rekordnú účasť múzeí z Ukrajiny. Aj toto je totiž jedna z ciest, ako ukázať, že Ukrajina žije a bude žiť,“ dodal generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

Program tohtoročných Živa Award 2023 na: https://bit.ly/Ziva2023EN

 

Mediálni partneri SNM