Uzavretie múzeí Slovenského národného múzea

23. 10. 2020


Slovenské národné múzeum si dovoľuje informovať o uzavretí svojich špecializovaných múzeí SNM pre verejnosť od 24. októbra do 1. novembra 2020. O opätovnom otvorení bude múzeum informovať s dostatočným časovým predstihom.

K uzavretiu múzeí SNM dochádza na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, v súvislosti so zhoršením epidemiologickej situácie a vyhlásením núdzového stavu od 24. októbra 2020 vládou Slovenskej republiky.

„Veríme, že našich návštevníkov budeme môcť už čoskoro opäť privítať v našich expozíciách a výstavách na celom Slovensku, samozrejme za podmienky dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení ", povedal Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM.


Mediálni partneri SNM