Verejný odpočet výročnej správy SNM za rok 2010

22. 4. 2010

Verejný odpočet výročnej správy SNM za rok 2010

Tlačová správa