Vianočné tvorivé dielne na Bratislavskom hrade - ozdobme si RETRO stromček

6. 12. 2016

V nedeľu 18.12.2016 zažijete Vianočné tvorivé dielne v Historickom múzeu SNM v Bratislave.

Máte doma staré vianočné ozdoby z minulého storočia? Prinesením hoci len jednej vianočnej ozdoby z 20. storočia sa môžete zapojiť do výzvy Ozdobme si RETRO STROMČEK.
Deti si v tvorivých dielňach v čase od 12.00 do 17.00 h vlastnoručne vytvoria malé darčeky, ozdoby na stromček alebo zvieratká či koledníkov do múzejného betlehemu.

Okrem toho na nádvorí Bratislavského hradu bude posledný deň Advent na hrade so živým betlehemom a programom pre deti.

Na podujatie Vianočné tvorivé dielne na Bratislavskom hrade je pre deti vstup voľný. A tí, ktorí prídu v mikulášskej čiapke majú voľný vstup tiež.

V Ý S T A V Y počas podujatia
● Obrazáreň Bratislavského hradu
● Bratislavský hrad na grafikách
● Obnova Bratislavského hradu
● Z cechovej truhlice
● Dejiny Slovenska od praveku po Veľkú Moravu

Otváracie hodiny múzea: 18.12.2016 od 9.00 – 17.00 posledný vstup 16.00 h