Víkend otvorených parkov a záhrad. „Odovzdávanie vedomostí“

8. 10. 2020


Víkend otvorených parkov a záhrad je kultúrno-vzdelávacie podujatie, ktorého cieľom je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty najmä historických parkov a záhrad Slovenska a snaha o zapojenie obyvateľov Slovenska do ich aktívnej ochrany, zveľaďovania a zmysluplného využívania.

Toto podujatie na Slovensku organizuje Národný Trust n.o., ktorý sa od roku 1996 usiluje o záchranu a citlivé využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva našej krajiny. V tomto roku sa k podujatiu pripája aj SNM – Múzeum Betliar, ktoré návštevníkov pozýva do anglického parku kaštieľa Betliar.

Prírodný park s rozlohou 57 hektárov je súčasťou areálu kaštieľa Betliar, do ktorého patria okrem budovy samotného kaštieľa aj objekty drobnej parkovej architektúry, plastiky, bývalé hospodárske budovy a obytné domy patriace pôvodne k panskému majetku. Park pri kaštieli bol založený v rokoch 1792 – 1795 vďaka iniciatíve Leopolda Andrássyho, ktorý pozval na svoje panstvo významného záhradného architekta empírovej doby Henricha Nebiena, ktorý položil jeho základy. Od roku 1978 je betliarsky park zaradený do zoznamu umelecky a kultúrne hodnotných parkov sveta, ktoré eviduje UNESCO.

Víkend otvorených parkov a záhrad je udalosťou, ktorá dáva ľuďom možnosť spoznať obľúbené miesta záhradného umenia našej republiky novým spôsobom, či nahliadnuť do bežne neprístupných parkov a záhrad. Cieľom kultúrno-výchovného podujatia je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty najmä historických parkov a záhrad verejnosti a cez pochopenie týchto hodnôt viesť ľudí k ich aktívnej ochrane.

Veríme, že pre ochranu hodnôt parkov a záhrad, ktoré sú obrovským potenciálom pre našu spoločnosť je dôležité ich poznanie a pochopenie. Z tohto dôvodu venujeme mimoriadnu pozornosť atraktívnemu a interaktívnemu spôsobu vzdelávania v rámci podujatia. Všetkých záujemcov pozývame v sobotu 10. októbra 2020 o 15:00 na komentovanú prehliadku parku kaštieľa Betliar, počas ktorej vám predstavíme jeho históriu, ale aj informácie o drobnej parkovej architektúre a zaujímavých drevinách, ktoré boli v parku vysadené.

Dlhoročným partnerom Víkendu otvorených parkov a záhrad je aj ISA Slovensko (Medzinárodná spoločnosť arboristov - Slovensko), ktorý v rámci podujatia buď bezplatne zasadia strom, prípadne nejaký ošetria. Tohto roku by si ako miesto na výsadbu vybrali anglický park kaštieľa Betliar, vďaka čomu v ňom pribudne ďalšie hodnotná drevina.

Vstupné 4 €, zľavnené 2 €. Počet osôb v skupine je limitovaný. Rezervácia je nutná. Vstupenky si môžete rezervovať na tel. č.: +421 918 728 400.

Ďakujeme, že počas pandémie COVID-19 dodržiavate bezpečnostné opatrenia. 


Mediálni partnri SNM 
   

Partneri podujatia