Vláda prijala prvý krok k obnove sídelnej budovy SNM

6. 9. 2023

Vláda prijala prvý krok k obnove sídelnej budovy SNM

Slovenské národné múzeum víta dnešné uznesenie Vlády SR, ktorá na svojom zasadnutí zobrala na vedomie Rámcový návrh realizácie obnovy sídelnej budovy Slovenského národného múzea (SNM). Vláda v tejto fáze vyjadrila súhlas so začatím procesu prípravných prác, súčasťou ktorých bude vypracovanie statického posudku, BIM zamerania, architektonickej štúdie a stavebného zámeru sídelnej budovy SNM, ako aj vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti obnovy a rozvoja priestorov sídla SNM a následne začatie verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Predpokladané náklady budú spresnené v rámci spracovania stavebného zámeru a štúdie uskutočniteľnosti 1 , ktorá posúdi a vyhodnotí jednotlivé alternatívy rekonštrukcie. Predložený materiál ráta so začiatkom komplexného riešenia rekonštrukcie a rozvoja sídelnej budovy SNM v roku 2027. „Čaká nás doslova investičný a rekonštrukčný maratón, ktorý
si vyžiada súčinnosť viacerých subjektov štátnej správy. Obnova sídelnej budovy SNM
na Vajanského nábreží  v Bratislave, v ktorej sídli Generálne riaditeľstvo SNM a SNM – Prírodovedné múzeum, je však nevyhnutná. Prvý projektový zámer obnovy budovy predložilo aktuálne vedenie SNM už v roku 2020. Sme radi, že sa vec s obnovou sídelnej budovy SNM pohla a my môžeme začať s prípravou,“ povedal generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

Sídelná budova SNM bola skolaudovaná v roku 1928. Počas 2. svetovej vojny ju výrazne poškodilo bombardovanie a požiar. Po oprave koncom 50. rokov bola opäť otvorená, odvtedy však nebola zásadne opravovaná.

Mediálni partneri SNM:

loga partnerov