Vladimír Ganaj. Vzťahy

20. 8. 2020


Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravilo výstavu mladého prešovského umelca s rusínskými koreňmi Vladimíra Ganaja s názvom Vzťahy, ktorá bude slávnostne otvorená 28. augusta 2020 o 17.00 h vo výstavných priestoroch múzea.

Vladimír Ganaj absolvoval štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici pod vedením prof. Stanislava Balka. Od roku 2016 pôsobí tamtiež, ako interný doktorand v ateliéri klasických maliarskych disciplín pod vedením prof. Ľudovíta Hološku. Od roku 2009 vystavoval na kolektívnych a samostatných výstavách v Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici, Plzni a Kutnej Hore. Umelec siaha po tradičných maliarských žánroch, predovšetkým po figurách, interiérových výsekoch a zátišiach, pri ktorých jeho avandgardný prístup a koncepcia premeny videnej reality súzvuči s tým, čo v sebe veci, priestory a ľudská spoločnosť ukrýva.

„Snažil som sa, aby moje obrazy boli schopné nielen provokovať, ale ponúknuť aj východiská, napríklad už len poukázaním, že všetci vieme byt slabí a citliví, ovplyvniteľní, ale aj hyperbolizovaným prejavením možnosti to prekonať pokojným rozhodnutím, akceptovaním svojich slabostí a vlastností, humorným satirickým pousmiatim sa nad nepochopením ostatných, aj nad sebou samým. Pri zobrazení obáv, strachu a váhania som sa snažil zobraziť aj ich nerozlučnú spätosť s erotickou fascináciou či s inými pudmi. Pri všetkých figúrach mi išlo o to, aby vychádzali z môjho podvedomia, mojim praktickým prístupom bola zmena vedomia a čiastočná strata sebakontroly, aby teda autenticky došlo k tvorbe čiastočne grotesknej figúry. Viaceré postavy sa na seba podobajú, opakujú podobné gestá či situácie, vytváral som osobitý sociologický repertoár postáv s odkrytým vnútrom (postavy a ich vzťahy ako symbolické metafory nášho pochopenia súčasnosti)," povedal o výstave Vzťahy jej autor Vladimír Ganaj.

Kurátorkou výstavy, ktorá v sebe nesie aktuálnu tému súčasného sveta, je Daniela Kapráľová.

Viac info:
PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.,
riaditeľka SNM – MRK v Prešove
t: +421 051 2453321; 0918 896 043,
m: luba.kralova@snm.sk
www.snm.sk/mrk


Mediálni partneri SNM: