Vydavateľstvo SNM predstavuje nový katalóg k výstave Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc

16. 10. 2020

Vydavateľstvo Slovenského národného múzea predstavuje novú publikáciu k profilovej výstave Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc autorky Eleny Machajdíkovej, ktorá vyšla s rovnomenným názvom k 151. výročiu narodenia staviteľa a architekta Michala Milana Harminca. Publikáciu je možné zakúpiť prostredníctvom E-shopu SNM alebo v priamo v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

Michal Milan Harminc je jediným architektom, ktorý projektoval po celom bývalom Uhorsku, od jeho hlavného mesta cez Balkán po dnešné Slovensko, ale aj v cárskom Rusku. Počas svojho plodného života vytvoril vyše 300 diel. Na našom území stojí asi 170 stavieb, ktoré postavil alebo rekonštruoval. Ide predovšetkým o kostoly pre všetky konfesie, prvé peňažné ústavy so slovenským kapitálom, obytné nájomné domy a vilové sídla, tri múzejné budovy, sanatóriá, nemocnice, školy, internáty, sirotince, hotely, reduty, kiná, administratívne budovy, priemyselné a ďalšie objekty. Z nich je Vyše 30 zapísaných v Ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.

Obsahovo publikácia vychádza z rovnomennej výstavy, ktorá je v súčasnosti inštalovanej v sídelnej budove SNM v Bratislave a podáva prehľad o živote a rozmanitom diele architekta s dôrazom na účelové múzejné stavby Slovenského národného múzea. Dvojjazyčný, slovensko – anglický katalóg na 300 stranách je však koncipovaný o čosi širšie, s cieľom priblížiť čitateľovi životnú púť a dielo tejto výnimočnej osobnosti stredoeurópskej architektonickej scény. Publikácia má dve časti – v prvej, textovej časti, sa pojednáva o životnom osude Harminca a každej z jeho stavieb na základe vystavených prameňov, dejinných súvislostí, komplexne s využitím všetkých doterajších poznatkov. K jednotlivým typom stavieb sú vyhotovené zoznamy, ktoré sú zoradené abecedne podľa miest. Ďalšiu časť tvorí vlastný katalóg s obrazovou prílohou unikátnych vystavených artefaktov.

„Veľmi sa teším, že práca, ktorá komplexne mapuje život a dielo M. M. Harminca, vychádza vo Vydavateľstve SNM práve v tomto období. Pri príležitosti výročia jeho narodenia spolu s výstavou pripomína verejnosti význam tejto výnimočnej osobnosti slovenskej architektúry", hovorí autorka publikácie Elena Machajdíková z Archívu SNM, ktorá výskumu Harmincovej pozostalosti venovala podstatnú časť svojho pracovného života.

„Práca doktorky Machajdíkovej je významným príspevkom k dejinám Slovenského národného múzea, najmä k architektúre účelových múzejných budov, v súčasnosti národných kultúrnych pamiatok. Ide o architektonicky jedinečné diela, ktoré sú ako objekty jednotlivých múzeí doposiaľ v správe SNM", dodáva Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM.

Spoluautormi katalógu sú Robert Gregor Maretta z Archívu SNM a Jana Pohaničová z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Grafickú úpravu publikácie realizovala Margareta Hernando.

Katalóg Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc si záujemcovia môžu zakúpiť elektronickou formou v E-shope SNM alebo priamo v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

Rovnomenná výstava je sprístupnená v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave do 17. januára 2021.

Projekt vznikol za finančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

 

Mediálni partneri SNM