Výstava odboj

17. 8. 2020


K výročiu SNP bude v priestoroch SNM – Múzea SNR otvorená nová menná výstava ODBOJ. Výstava sa uskutoční v termíne od 28.08.2020 do 01.11.2020 v SNM – Slovenských národných rád v Myjave.

Výstava návštevníkom priblíži neľahké obdobie rokov 1939 – 1945, predovšetkým v rámci toho, ako sa svetové udalosti dotkli miestnych špecifík a postoja obyvateľstva podjavorinsko-podbradlianskeho regiónu. Zmapuje spoločenské predpoklady pre vznik a význam partizánskeho hnutia, prostredníctvom predmetov sa pokúsi oživiť atmosféru doby, ktorá na obyvateľov veľmi často kládla extrémne fyzické a psychické nároky. Koncepcia výstavy bude spočívať v chronologickej postupnosti, pričom budú predstavené najvýznamnejšie aspekty regionálneho odboja. Autorom výstavy, ktorá potrvá do 1. novembra 2020 je pracovník múzea a autor knihy Javorinu Nemci nikdy nedostanú Mgr. Juraj Krištofík, PhD. Otvorenie formou vernisáže sa uskutoční 28. augusta o 16.00 h. Výstava vzniká v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici.

Viac informácií:
Pavol Trúsik
t: 034/245 1103
m: pavol.trusik@snm.sk
www.snm.sk/snr 


Mediálni partneri SNM