XXXIII. Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov a skamenelín v SNM

29. 11. 2016

Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum v spolupráci so Slovenskou geologickou spoločnosťou organizuje 3. decembra 2016 tradičný, tohto roku už XXXIII. ročník Medzinárodného stretnutia zberateľov minerálov a skamenelín. Záujemcov pozýva do sídelnej budovy SNM-PM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave v čase od 9.00 do 16.00 h. 

Obľúbenej „mineralogickej burze" patrí opäť prvá decembrová sobota. Návštevníci a zberatelia prírodnín si tu navzájom môžu vymeniť alebo zakúpiť minerály, skameneliny alebo výrobky zhotovené z minerálov. Na podujatie je prihlásených viac ako 40 vystavovateľov a firiem zo Slovenska, Čiech a Maďarska, ktoré sa zaoberajú predajom a distribúciou drobných výrobkov z prírodných materiálov. Ponuka vystavovateľov je každý rok neobyčajne pestrá, okrem minerálov zo spomínaných krajín záujemcovia nájdu aj minerály a skameneliny napríklad z Maroka, Číny, Indie a pod. 

Počas stretnutia bude kurátormi SNM-Prírodovedného múzea zabezpečená bezplatná poradenská služba pre začínajúcich zberateľov a určovanie minerálov a skamenelín. 

Vstupné na podujatie
Základné: 2,00 €
Zľavnené: 1,00 € (seniori, študenti, žiaci, členovia Slovenskej geologickej spoločnosti a Slovenskej mineralogickej spoločnosti)
Zdarma: deti do 6 rokov, držitelia preukazov: ZŤP, ZŤPS, vstup na novinársky preukaz 

Viac informácií
Mgr. Bronislava Voleková, PhD., RNDr. Eva Nelišerová
tel.: +421 204 69 103, e-mail: bronislava.volekova@snm.sk; prirmuz@snm.sk; www.snm.sk 


Mediálni partneri SNM: