Z dejín Rusínov

8. 9. 2022

Z dejín Rusínov

Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove otvára 8. septembra 2022 o 16.00 h novú výstavu s názvom Z dejín Rusínov. Pre návštevníkov bude sprístupnená od 9. septembra 2022 vo výstavných priestoroch múzea na Masarykovej ulici v Prešove.

Rusíni – pomenovanie východoslovanského etnika, ktoré sa usídlilo na svahoch severných a južných Karpát. Prešlo zložitou etnogenézou, postupne sa identifikovalo po etnickej stránke a získavalo jednotlivé národné atribúty. Rusínske obyvateľstvo obýva kontinuálne isté časti území piatich štátov strednej a východnej Európy, a to Ukrajinu, Slovensko, Poľsko, Rumunsko a Maďarsko. Toto územie sa rozprestiera na takmer 18 000 km² od rieky Poprad na západe a po horný tok Tisy a jej prítoky na východe. Vyskytujú sa tiež menšie teritóriá s rusínskym obyvateľstvom, tzv. enklávy (najväčšia je v báčskej časti autonómneho kraja Vojvodina, najmä v okolí Ruského Kerestúra) a diaspóry (najväčšia komunita sa nachádza v USA).

Karpatskí Rusíni, potomkovia Bielych Chorvátov, patria k slovanskej vetve indoeurópskych národov. Ich dialekty sa klasifikujú ako východoslovanské. Žijú v pohraničnej oblasti, ich reč preto ovplyvňuje aj poľská, slovenská a maďarská slovná zásoba. Východné a západné vplyvy s početnými cirkevnoslovanskými liturgickými termínmi a nárečovými slovami, unikátnymi pre karpatských Rusínov, sú tým, čo ich hovorový jazyk odlišuje od iných východoslovanských jazykov. Na rozdiel od svojich západoslovanských susedov používajú karpatskí Rusíni cyriliku. Etnonymum Rusín ich spája s východom, pretože „Rus“ bol termín na označenie obyvateľov územia Kyjevskej Rusi. Všetky názvy, ktorými sa karpatskí Rusíni sami označujú alebo ktorými sú označovaní inými – ako Karpatorusi, Rusnáci, Ruténi, Rusíni, Uhrorusi, či „rus´ky ľude“ sa dotýkajú ich tradičného spojenia s východoslovanským, „ruským“ svetom. Napriek zdanlivému zmätku v názvoch, najvhodnejším označením je termín karpatskí Rusíni, alebo jednoducho Rusíni. Vo svojej básni ho použil aj národný buditeľ 19. storočia Alexander Duchnovič. Slová "Ja Rusyn byl, jesm i budu" sa stali národným krédom. 

Výstava SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove, autorkou ktorej je Mgr. Radka Onderková, ponúka prierez dejinami Rusínov od najstarších čias po súčasnosť. Zapožičaním zbierkových predmetov sa na jej príprave podieľal aj doc. PhDr. Martin Javor, PhD. z Kasigardy – Múzea vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky.

Viac info

Jana Truščinská
kultúrna a propagačná manažérka SNM – MRK v Prešove
tel.: +421 051 2453319; +421 911 705 799
e-mail: jana.truscinska@snm.sk
www.snm.sk/mrk

Mediálni partneri SNM

Rozhlas a televízia Slovenska  Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk