Zachránené príbehy z minulosti Časopis Pamiatky a múzeá už po 29. raz udelil výročné ceny za mimoriadne činy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku

27. 10. 2020


Obnova kaštieľa Kubínyi vo Vyšnom Kubíne, nález neskorogotickej vstupnej brány z Baziliky sv. Egídia v Bardejove, výstava Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ. To sú len tri príklady z desiatich výnimočných činov v oblasti nášho kultúrneho dedičstva, ktoré redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá spolu s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a Slovenským národným múzeom ako vydavateľmi časopisu ocenila svojimi prestížnymi výročnými cenami za rok 2019. Záznam zo slávnostného udeľovania cien odvysielala v sobotu 24. októbra 2020 vo večerných hodinách verejnoprávna RTVS.

Výročné ceny udeľuje časopis Pamiatky a múzeá od roku 1992, v súčasnosti v 10 kategóriách: Objav – nález, Akvizícia, Expozícia, Výstava, Publikácia, Menšia publikácia – drobná tlač – periodiká, Obnova – adaptácia, Reštaurovanie, Akcia – podujatie – dlhodobé projekty a Film – audio – video – multimédiá.
„Počas 29. ročníkov bolo na výročnú cenu nominovaných takmer 2000 titulov, jej laureátmi sa stalo vyše 200 autorov a organizátorov najrozličnejších objavov, nálezov, prírastkov do zbierok, obnovovacích a adaptačných aktivít, reštaurátorských prác, publikácií, odborných podujatí, jednorazových i dlhodobých činností z radov profesionálov aj dobrovoľníkov. Medzi ocenenými inštitúciami za celú históriu udeľovania výročných cien sú štátom a samosprávou zriaďované organizácie, vedecké inštitúcie a spoločnosti, cirkvi a náboženské spoločnosti, občianske a záujmové združenia aj jednotlivci z radov občanov," povedal šéfredaktor časopisu Pamiatky a múzeá Peter Maráky.

Na laureátov výročných cien za rok 2019 dostala redakcia 151 nominačných návrhov. Z nich redakčná rada časopisu vybrala v tajnom hlasovaní v každej z kategórií po tri užšie nominácie, z ktorých voľbou vzišli 10 nositelia výročných cien (ich zoznam je spolu so zostávajúcimi užšími nomináciami súčasťou prílohy tlačovej správy).

Spoluorganizátori podujatia 
  

Podujatie podporili 
      


Mediálni partneri SNM 
    

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019

Držitelia výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019 a zostávajúce užšie nominácie:

OBJAV – NÁLEZ
• Martin Kutný v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Prešov a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť sv. Egídia v Bardejove za nález neskorogotickej vstupnej brány z Baziliky sv. Egídia v Bardejove (víťaz)
• Martin Furman, Barbora Lofajová Danielová, Marek Budaj, poctiví nálezcovia z Martinčeka, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Slovenské národné múzeum za nález pokladu mincí z Likavky v okrese Ružomberok
• Marián Soják, Paweł Valde-Nowak a Archeologický ústav SAV v spolupráci s Jagelovskou univerzitou v Krakove za nález paleolitického osídlenia v jaskyni Hučivá diera vo Vysokých Tatrách

AKVIZÍCIA
• Daniel Harvan a Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici v spolupráci s mestom Banská Štiavnica a Svetro, spol. s r. o., za akvizíciu kolekcie predmetov dokumentujúcich históriu, sortiment a výrobný proces textilného podniku Pleta (víťaz) 
• Múzeum mesta Bratislavy za akvizíciu memorandového náramku rozširovaného na pamiatku memorandového zhromaždenia v Martine 6. – 7. júna 1861
• Kysucké múzeum v Čadci za akvizíciu súboru hasičských predmetov

EXPOZÍCIA
• Martina Ďuricová, Zuzana Šullová, Hana Dohálová, Otto Wiesler, Ján Ondrejka, František Kováč, Marek Sedlák, Adriana Zadorová, Peter Hámorský, Barbora Šutáková, Slovenské technické múzeum, interiérový dizajn ZAKEE, CITY LIGHT SLOVAKIA, s. r. o., a COPYVAIT, s. r. o., za expozíciu Pravdivo o nepravých zuboch. Od remeselníka k dentistovi a zubnému technikovi (víťaz) 
• Csemadok mestský výbor Košice, Slovenské národné múzeum-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Petőfiho literárne múzeum, Mladý technik, o. z., Reštaurátorský ateliér Artefakt, n. o., rodina Jákyová, Anna Ötvös a Barbara Juhászová za Pamätnú výstavu Sándora Máraia
• Gabriela Podušelová, Eva Králiková, Alena Petráková, Mária Kusá, Beáta Paňáková, Jana Paňáková, Denisa Kubínová, Slovenské národné múzeum-Múzeum Slovenských národných rád v Myjave a ateliér A.B.K.P.Š za expozíciu Slovenská národná rada v toku času

VÝSTAVA
• Miloslav Čaplovič, Branislav Panis, Radoslav Ragač, Jozef Habodász, Slovenské národné múzeum-Historické múzeum a Vojenský historický ústav za výstavu Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ (víťaz)
• Alena Piatrová, Jasna Gaburová a Slovenské národné múzeum-Historické múzeum za výstavu Nábytok v múzeu. Zbierame × Ochraňujeme × Dokumentujeme × Vystavujeme
• Eduard Belušák, Peter Jašek, Lenka Lubušká, Zuzana Luprichová, Slovenské národné múzem-Historické múzeum, Ústav pamäti národa a KLUB 89, o. z., za výstavu N89 – Cesta k slobode

PUBLIKÁCIA
• Alexandra Kusá a Slovenská národná galéria za publikáciu Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 – 1956 (víťaz)
• Dušan Buran (ed.), Katarína Bányászová, Július Barczi, Tímea Mátéová, Matúš Molnár, Juraj Šedivý, Peter Nosáľ a Andoras, o. z., v spolupráci so Slovenským národným múzeom-Múzeom Betliar, Slovenskou národnou galériou, Aukčnou spoločnosťou SOGA a Nadáciou VÚB za publikáciu Klenot flámskej gotickej miniatúry. Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej
• Oľga Danglová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a Ústredie ľudovej umeleckej výroby za publikáciu Ornament a predmet. Dekoratívna tradícia na Slovensku / Ornament and Object. Decorative Tradition in Slovakia

MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ – PERIODIKÁ
• Igor Furugláš, Radoslav Čambal, Igor Bazovský, Marek Budaj, Slovenské národné múzeum-Historické múzeum a Slovenské národné múzeum-Archeologické múzeum v spolupráci s o. z. Hradiská a dwarf digital, s. r. o., za publikáciu Skryté poklady – Výskum archeologických lokalít Tvrdošoviec (víťaz)
• Dalibor Mikulík (ed.), Natália Špesová, Marek Hrebík a Ľubovnianske múzeum-hrad v Starej Ľubovni za katalóg k výstave Od zrnka k chlebu
• Jana Hutťanová, kolektív autorov a Slovenské národné múzeum-Historické múzeum za publikáciu N89 alebo desať × o slobode. Interaktívna knižka

OBNOVA – ADAPTÁCIA
• Pavol Kozáčik s manželkou Tatianou a Rudolf Boroš v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Žilina za obnovu kaštieľa Kubínyi vo Vyšnom Kubíne (víťaz)
• Mesto Hlohovec a Miloslav Drgoň v spolupráci s Františkom Šmigrovským a Krajským pamiatkovým úradom Trnava za obnovu fasád a ukončenie časti A 1. etapy obnovy zámku v Hlohovci
• Mesto Nemšová, Jana Králiková, Marcela Prekopová, Jozef Múdry a členovia PEREGRÍN, o. z., za projekt Rekonštrukcia Králikovho vodného mlyna v Nemšovej, realizovaný s finančnou podporou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ, a mesto Brumov-Bylnice v rámci spoločného projektu Historie pro budoucnost

REŠTAUROVANIE
• Peter Hric, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča, Krajský pamiatkový úrad Žilina a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava za reštaurovanie Thurzovho paláca na Oravskom hrade (víťaz)
• Árpád Mézes, Renon, s. r. o., Ernest Vajčovec ml., ART RESTAURO SK, s. r. o., a Vojtech Mýtnik (reštaurovanie hlavného oltára), Miroslav Janšto a kolektív (reštaurovanie interiérovej výmaľby) v spolupráci s rehoľou menších bratov – Františkánov a Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica za reštaurátorské práce v Kostole Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove
• Peter Koreň a Martin Vojtko v spolupráci s obcou Fintice a Krajským pamiatkovým úradom Prešov za reštaurovanie výtvarnej výzdoby tzv. Erbovej sály v kaštieli vo Finticiach

AKCIA – PODUJATIE – DLHODOBÉ PROJEKTY
• Bratislavský samosprávny kraj a Rastislav Šenkirik v spolupráci s Academia Istropolitana Nova, o. z., a partnermi Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, Krajským pamiatkovým úradom Bratislava a Mestským ústavom ochrany pamiatok Bratislava za cyklus 10 odborných konferencií ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva 2010 – 2019 (víťaz) 
• Slovenské národné múzeum, ICOM Slovensko, ICOM Česká republika, ICOM Rakúsko a Slovenská národná galéria za konferenciu Revolúcia: nežná × digitálna – digitálne a sociálne médiá v múzeách 30 rokov po
• Dáša Uharčeková Pavúková a Slovenské národné múzeum-Spišské múzeum v Levoči za každoročné charitatívne podujatie zamerané na podporu nevidiacich a slabozrakých detí Museum Charity Night

FILM – AUDIO – VIDEO – MULTIMÉDIÁ
• Tomáš Hulík, Pavol Juračka, ARTpoint, s. r. o., a Rozhlas a televízia Slovenska za film Slovensko – Prítomná minulosť (víťaz)
• Stanislav Mičev, Ústav technológií a inovácií, s. r. o., Cube design, s. r. o., a Múzeum Slovenského národného povstania za multimediálnu výstavu SNP 1944
• Fuczik & Kakalík (Ondřej Horák a David Kalika) v spolupráci so Slovenskou národnou galériou za interaktívnu inštaláciu Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom

Pripravila redakcia časopisu Pamiatky a múzeá