Zhotoviteľ obnovy Krásnej Hôrky si prevzal stavenisko

8. 8. 2022

Zhotoviteľ obnovy Krásnej Hôrky si prevzal stavenisko

Obnova národnej kultúrnej pamiatky, hradu Krásna Hôrka, vstupuje do svojej najdôležitejšej etapy. Po podpise zmluvy o dielo s víťazom medzinárodnej verejnej súťaže na projekt obnovy hradu Krásna Hôrka a revitalizácie jeho bezprostredného okolia, spoločnosťou MBM-GROUP, a.s., ktorá nadobudla účinnosť 29. júla 2022, si včera zástupcovia zhotoviteľa prevzali na hrade od predstaviteľov Slovenského národného múzea stavenisko. 

V tejto fáze etapy ide o obnovu Dolného hradu, časti Stredného hradu a stavby podhradia. Celková hodnota prác je podľa zmluvy 20 639 997 EUR s DPH. „Tak, ako Krásna Hôrka zažila časy skutočne honosné, zažila žiaľ aj v poslednej dekáde rokov aj časy nelichotivé. Uplynulé  dva roky sme sa popri pandémii sústredili na to, aby pripravovaná komplexná obnova prebehla podľa plánu, ideálne už bez ďalších komplikácií, nezrovnalostí či nebodaj súdnych sporov. Začíname novú etapu. Verím, že spokojní a nadšení budú všetci, ktorí Krásnu Hôrku navštívia,“ povedala ministerka kultúry Natália Milanová. 

Snahou SNM je v tejto fáze obnovy hradu dosiahnuť výsledok, ktorý bude najlepší pre samotnú pamiatku – zachovanie originálnych historických konštrukcií a ochránenie jej autenticity. Zámerom SNM v obnovenom hrade je tiež prezentácia bohatého a jedinečného zbierkového fondu tak, ako to bolo zrealizované za čias Andrássyovcov a ako si to jedno z najstarších múzeí na Slovensku zaslúži. 

Podľa zmluvy je zhotoviteľ povinný ukončiť všetky práce v rámci projektu do 36 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Časti Dolného a Stredného hradu by mal podľa tejto zmluvy odovzdať do užívania do 18 mesiacov. „SNM urobí všetko pre naplnenie ambície, aby sme Krásnu Hôrku mohli otvárať postupne, už od prvej polovice roka 2024. Nielen naši a zahraniční turisti, ale aj podnikatelia v regióne Krásnohorského Podhradia si to zaslúžia,“ poznamenal generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. 

Na obnove hradu Krásna Hôrka bolo ku koncu roka 2021 preinvestovaných 6 805 175 EUR, ktoré pochádzali najmä z poistného plnenia, v menšej miere zo štátneho rozpočtu a verejnej zbierky. „Komplexná obnova Dolného, Stredného a Horného hradu, plus nové stavby v podhradí, vrátane interiérov a vybavenia expozícií, budú stáť 34 942 259,02 EUR, finančné prostriedky na tento účel schválila pre SNM svojím uznesením Vláda SR. Obnova Horného hradu však príde na rad až v poslednej fáze projektu,“ dodala Tímea Mátéová, riaditeľka SNM – Múzea Betliar, ktoré spravuje hrad Krásna Hôrka.

Mediálni patneri SNM 

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy