Židovské stredoveké dedičstvo mesta Erfurt

2. 7. 2013

Židovské stredoveké dedičstvo mesta Erfurt

Židovské stredoveké dedičstvo mesta Erfurt.

Novú panelovú výstavu Židovské stredoveké dedičstvo mesta Erfurt uvedie Slovenské národné múzeum vo svojej sídelnej budove, 1. júla 2013 o 15.30 hod.

V nedotknutom Erfurtskom Starom meste za zachovali jedinečné dôkazy významnej židovskej komunity, od konca 11. storočia do polovice 14. storočia; Stará Synagóga, jedna z najstarších, najväčších a najviac zachovaných stredovekých synagóg, spolu so vstavaným rituálnym kúpeľom „mikve“ a svetskou budovou. Tieto zachované stavby sú doplnené množstvom originálnych objektov, ako sú náhrobky, rukopisy a celosvetovo jedinečný Erfurtský poklad. Spolu ponúkajú cenné priblíženie každodenného života židovskej komunity, rovnako ako aj spolužitie židov a kresťanov v stredovekých mestách. Na žiadnom inom mieste nie je zhromaždených toľko výnimočných a autentických svedectiev, ktoré sú historicky späté. Erfurt je vynikajúcim príkladom ranného rozkvetu stredoeurópskej židovskej kultúry pred tým, než bol brutálne narušený vyvražďovaním „Čiernou smrťou“ v polovici 14. storočia. Z tohto dôvodu sa mesto Erfurt snaží o zaradenie na zoznam svetového dedičstva Unesco.

Prvoradým cieľom zaradenia je posilniť hodnotu Erfurtskej Starej Synagógy ako významnú pamiatku, ale tiež ako svedectvo o židovskom náboženstve a kultúre v Strednej Európe. Zároveň sa zameriava na plné uznanie a oceňovanie prítomnosti Židov v Európe. Od staroveku, v priebehu storočí, židovsko-kresťanské spolužitie výrazne ovplyvnilo dnešnú európsku kultúru a spoločnosť. Mesto Erfurt teda v súlade s historickou zodpovednosťou Nemecka, pripomína spoločné korene židov a kresťanov v Európe, na počesť prínosu židovských občanov v oblasti vzdelávania a ekonomiky.

Osem panelov ponúka prehľad o meste Erfurt ako takom a tiež o jednotlivých zložkách jeho jedinečného židovského dedičstva. Texty sú v hebrejčine a angličtine, s prekladom do slovenčiny, zameriavajú sa na zvyšovanie povedomia širokej verejnosti a približujú vzťahy s vedeckou komunitou v Izraeli. Nedávne znovu objavovanie a intenzívny vedecký výskum významne rozšíril doterajšie poznatky o židovskom osídlení a kultúrnych dejinách raného a neskorého stredoveku. Množstvo autentického architektonického dedičstva môže byť uvedené do kontextu s predchádzajúcim štádiom výskumu, vyhotoveným predovšetkým na základe písomných prameňov. Na druhej strane, materiálne svedectvo, ako sú napríklad Erfurtské hebrejské rukopisy, vyvolali celý rad nových otázok. Pri ich riešení môžeme očakávať, že v nadchádzajúcich rokov odpovede prinesú ďalšie poznatky a pohľady na židovsko-európske dejiny.

Výstava Židovské stredoveké dedičstvo mesta Erfurt je v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží 2 v Bratislave prístupná od 2. do 25. júla 2013.