Značku SNM ľudia poznajú, jej význam vnímajú najviac v zachovávaní dedičstva predkov

11. 1. 2024

Značku SNM ľudia poznajú, jej význam vnímajú najviac v zachovávaní dedičstva predkov

Keď sa povie „múzeum na Slovensku“, 24 % ľudí spontánne menuje Slovenské národné múzeum (SNM) v Bratislave. S odstupom za SNM nasledujú Múzeum SNP v Banskej Bystrici
(7 %) a Slovenské technické múzeum v Košiciach (3 %). Význam SNM pre spoločnosť spočíva podľa 44 % Slovákov v zachovávaní dedičstva predkov, 36 % ho vidí v zachovávaní historickej pamäti národa a rovnako 36 % v približovaní histórie mladej generácii. Toto sú vybrané výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorý pre SNM v dňoch 15. – 22. 11. 2023 na vzorke 1015 respondentov, metódou osobných rozhovorov zrealizovala agentúra Focus. 

Opytovaní ľudia v prieskume Focusu pripisovali SNM skôr pozitívne charakteristiky, 69 %
ho vníma ako originálne, 65 % ako živé a 63 % ako aktívne múzeum. Podľa 48 % z nich je SNM pre spoločnosť potrebnou inštitúciou, „Oproti poslednému prieskumu, ktorý pre nás spoločnosť Focus realizovala v januári 2022, ide o mierne nárasty v našom pozitívnom vnímaní, čo nás teší. Určité rezervy ale vnímame v časti prieskumu týkajúceho sa poznania, ktoré múzeá patria pod SNM. SNM Bratislava, to znamená budovu na Vajanského nábreží s Prírodovedným múzeom v tomto kontexte správne spomenulo 22 % respondentov, po 11 % opytovaných rovnako správne pod SNM zaradilo aj Múzeum Bojnice a SNM v Martine. Keďže ale pod SNM koncom minulého roka spadalo až 18 špecializovaných múzeí, ich spontánnu znalosť na verejnosti chceme a aj musíme výraznejšie zvyšovať,“ poznamenal generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

Zaujímavé dáta ukázal prieskum SNM aj vo všeobecnej časti. Aspoň jedno múzeum
na Slovensku navštívilo v poslednom kalendárnom  roku 32% opýtaných, 57 % respondentov navštívilo niektoré z múzeí na Slovensku už „dávnejšie“. Približne desatina (11 %) ľudí
vo svojom živote ešte nenavštívila žiadne slovenské múzeum. Ak sa ľudia rozhodujú pre návštevu múzea, dôležitým faktorom pri rozhodovaní, do ktorého pôjdu, je jeho tematické zameranie. Až 45 % ľudí uprednostňuje návštevu hradov, zámkov a pamiatok, 29 % preferuje historické múzeá a 15 % prírodovedné múzeá.

Väčšina ľudí, ktorí v poslednom roku deklarovali návštevu múzea na Slovensku, z neho podľa výsledkov prieskumu odišla s pozitívnym zážitkom. Podľa 53 % opýtaných „to stálo za to“
a 46 % ľudí by si návštevu múzea, v ktorom boli, zopakovalo. „Súčasťou rozsiahleho prieskumu Focusu boli aj dve ďalšie oblasti. Až 69 % opýtaných sa nazdáva,
že by na Slovensku malo vzniknúť nové „Múzeum 20. storočia“, ktoré by zachytávalo slovenský príbeh od 1. svetovej vojny až do roku 1989. S týmto názorom korešponduje ďalší, a síce, že by múzeá na Slovensku mali prezentovať a vysvetľovať len historické udalosti,
od ktorých už uplynul nejaký čas. To si myslí 60 % respondentov. Na druhej strane, 34 % ľudí sa nazdáva, že by múzeá mali prezentovať a vysvetľovať aj aktuálne spoločenské udalosti, ktoré práve prebiehajú v spoločnosti,“ dodal Branislav Panis.

Tlačová správa v PDF (PDF, 239,3 kB)

Príloha tlačovej správy - grafy (PDF, 1,1 MB)

Záverečná správa z kvantitatívneho prieskumu agentúry Focus (PDF, 1,3 MB)

Image by rawpixel.com on Freepik