Antické okná zo Stupavy

Autor: Vladimír Turčan

Kniha Antické okná zo Stupavy. Najstaršie svedectvo zemetrasenia na Slovensku približuje nálezy odkryté počas archeologického výskumu stavebného komplexu z doby rímskej v Stupave. Pozornosť vyvolali najmä murivá, ktoré sa nerozpadali postupne ako na stredovekých hradoch, ale sa sklopili na zem. Podobné nálezy sú známe z neďalekého antického Carnunta, kde ich interpretovali ako následky zemetrasenia z polovice 4. stor. n. l. Otrasy zničili aj usadlosť v Stupave vzdialenú necelých 20 km. Publikácia prináša svedectvá o historickom pozadí vybudovania tejto usadlosti, vzťahoch Rimanov s Germánmi žijúcimi v okolí a o archeologických nálezoch svedčiacich o jej zániku po tejto prírodnej katastrofe. Čitateľ sa dozvie aj o záchrane a reštaurovaní jedného z múrov, ktorého súčasťou boli dve okná – vôbec najstaršie dosiaľ známe okná zo slovenského územia –, ako aj o ďalších nevšedných archeologických nálezoch zo Stupavy, ktoré približujú stavebný komplex v širších súvislostiach.

ISBN 978-80-8060-566-7
Počet strán: 70 

Obsah

 • Predslov
 • Počiatky osídlenia
 • Rimania v Stupave
 • Odkrývanie antickej minulosti Stupavy
 • Prvé správy o pobyte Rimanov v Stupave
 • Zásluhy uhorských vzdelancov
 • Správy amatérskch bádateľov zaujali vedcov
 • Pokračovanie výkopov po dvadsaťročnej prestávke
 • Výskum v rokoch 1987 -2004, predatovanie počiatkov stavebného komplexu
 • Objav z roku 1994, odhalenie záhady sklopenej steny
 • Zemetrasenie v strednom Podunajsku v 4. storočí
 • Transfer a reštaurovanie steny
 • Okná do antiky
 • Antické „grafiti“ zo Stupavy
 • Za múrmi antického dvorca
 • Štyri stupavské prvenstvá
 • Najstarší „stavebný denník“
 • Prvé známe okná zo slovenského územia
 • Rytina hlavonožca z parapetu okna
 • Najstaršie doložené zemetrasenie na Slovensku
 • Lokalita dnes
 • Záver
 • Literatúra
Antické okná zo Stupavy
Cena bez DPH: 6,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 6,00 €