Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava

Autor: Zostavovatelia: Marek Junek a Lenka Lubušká

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava predstavila príbeh, ako sa spočiatku nereálny projekt samostatného Československa stal skutočnosťou, ktorá ovplyvnila životy miliónov obyvateľov štátu. Ide o priblíženie dejín Československa s prihliadnutím na česko-slovenské vzťahy na pozadí niekoľkých tém, zachytávajúc všetky aspekty života ľudí v priestore bývalého Československa.

Obsah

 • Úvodní slovo - Michal Lukeš
 • Úvodné slovo - Branislav Panis
 • Hlavné štúdie - Jan Rychlík: Príbeh československého štátu
 • Hlavné štúdie - Dušan Kováč: Príbeh česko-slovenského štátu
 • Štyri kapitoly a epilóg
 • Politika
 • My a oni
 • Umenie
 • Mesto a vidiek
 • Pohyb
 • Viera
 • Architektúra
 • Krajina a ekológia
 • Voľný čas
 • Made in Czechoslovakia
 • Média a propaganda
 • Sociálny vývoj
 • Armáda a ozbrojené sily
Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava
Cena bez DPH: 25,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 25,00 €