Denarius 10

Numizmatický časopis
Zostavovateľ: Marek Budaj

ISBN 978-80-8060-530-8
Počet strán: 130

Obsah

 • SOJÁK, Marián: Rímske mince z kežmarského Jeruzalemského vrchu
 • LUKAS, Jiří: Nález denáru Boleslava II. tzv. byzantisujíciho typu (C 83) v okolí obce Malá Mača (okr. Galanta)
 • KOVÁČIK, Michal – DINIČ, Štefan: Poltiny novgorodského typu
 • CYCOŇOVÁ, Lenka: Pražský groš Václava IV. s obrácenými měsíčky v hřívě lva
 • ŠUSTEK, Zbyšek: Nový variant pražského groša Václava IV. (1378 – 1419)
 • ŠUSTEK, Zbyšek: Dve pozoruhodné moravské mince z doby husitskej: niekoľkonásobná razba štvorhrannej mince s orlicou a falzifikát štvorhranného haliera
 • LUX, Ivan – HIRČÁK, Juraj: Mint master’s notes – a story of misunderstanding/Záznamy mincových majstrov – Príbeh nedorozumenia
 • BUDAJ, Marek – HLOŽEK, Martin – HUDÁK, Matúš: Nález banského znaku zo Smolníka v Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Štiavniku
 • BUDAJ, Marek – ŠIMČÍK, Peter: Nálezy mincí a olovených plomb z archeologických výskumov na hrade Zborov z rokov 2018 – 2022
 • HUDÁK, Matúš – SABOL, Dominik – HLOŽEK, Martin: Novoveké numizmatické nálezy Kostola Nanebovzatia Panny Márie (Stará radnica) v Spišských Vlachoch
 • STOKLAS, Boris: Nález mincí z čias napoleonských vojen v Petržalke
 • BRINDZA, Peter: Neznáma chyborazba kremnickej 20-grajciarovej mince rakúskeho cisára Františka I. z roku 1809
 • BRINDZA, Peter: Náôisový variant viedenskej 30-grajciarovej mince rakúskeho cisára Františka I. z roku 1807
 • RAGAČ, Radoslav: Vznik numizmatickej zbierky Františkánskeho konventu v Bratislave
 • HAMI, Vojtech: Dobové falzum 20-grajciarovej mince s letopočtom 1869
 • HAMI, Vojtech: Novodobé napodobeniny najvzácnejších československých mincí
 • HAMI, Vojtech: Mince slovenskej koruny 1993 – 2008 a ich neznáme varianty
Denarius 10
Cena bez DPH: 7,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 7,00 €