Ľudovít Štúr and modern Slovakia

Autor: Dušan Škvarna a Beáta Mihalkovičová

The first Ľudovít Štúr biography in English language presents his personality as an epoch-making social reformer for Central Europe and Slovakia and the beginning of modern Slovak history.

Ľudovít Štúr and modern Slovakia
Cena bez DPH: 8,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 8,00 €