Múzeum 1/2018

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • KRÁLIKOVÁ, Eva: Milan Rastislav Štefánik - zberateľ
  • BOLERÁZSKY, Andrej: Štefánikova etnografická zbierka a indická zbierka Mareka Lubošinského vo fonde Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch
  • MISTRÍKOVÁ, Barbora: Iznická keramika v zbierkach SNM-Múzea Červený Kameň v Častej
  • KALIČIAKOVÁ, Zuzana: Indonézske divadelné bábky v zbierkach SNM.Múzea bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
  • MALIŇÁKOVÁ, Nikola: Metodika určovania čísnkeho porcelánu na príklade zbierky v SNM-Múzeu Červený Kameň v Častej
  • DITTERTOVÁ, Eva - HEROLDOVÁ, Helena: Rekonstrukce budov a příprava nových expozic Náprstkova muzea v Praze
Múzeum 1/2018
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €