Múzeum 1/2020

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • LENHART, Jozef: Obnova šlachtických sídiel a ich využitie na múzejné účely
  • KADLEC, Miloš: Památkové interiérové instalace v České republice - přístupy k jejich tvorbě v minulosti a dnes
  • TITTONOVÁ, Viktória: Hrad vo Fiľakove a jeho cesta k múzeu
  • BUGALOVÁ, Edita: Brunsvikovsko-chotekovský kaštieľ v Dolnej Krupej a jeho o(t)ázky
  • MIKULÍK, Dalibor: Hradné verzus národopisné. Príspevok k vývoju tvorby expozícií v Ľubovnianskom múzeu - hrade v Starej Ľubovni
Múzeum 1/2020
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €