Múzeum 1/2023

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

ISSN 0027-5263

Obsah

 • STOKLAS, Boris: Numizmatika – odbor nielen o zbieraní starých peňazí
 • Hlavná téma:
 • SOJÁK, Marián: Z novších numizmatických pamiatok z doby rímskej zo Spiša
 • HAAS KIANIČKA, Daniel: Najstaršia medaila s uhorskou tematikou. Renesančná medaila kráľa Mateja Korvína a kultúrno-historický kontext jej vzniku
 • BUDAJ, Marek: Uhorské mincovníctvo Ferdinanda I. a zbierka mincí v NBS – Múzeu mincí a medailí Kremnica
 • MALEČKA, Tomáš – KOVÁR, Vladimír: Jazdecká medaila Ferdinanda I. s rokom 1541
 • HAMI, Vojtech: Zlaté razby Františka Jozefa I. v zbierke SNM – Historického múzea
 • ŠUSTEK, Zbyšek: Slovenská 1000-korunáčka vzoru 1940 a genéza jej návrhu
 • FEČO, Patrik: Osobnosť Andreja Hlinku na minciach, bankovkách, medailách a vyznamenaniach
 • GROSSMANNOVÁ, Dagmar: Muzejní numismatické sbírky v České republice a digitalizační projekty v německy mluvících zemích
 • ŠUSTEK, Zbyšek: Ochranné prvky na papierových platidlách v infra- červenom spektre v historickej perspektíve
 • Múzejné zbierky:
 • ONDRIA, Erik: Zbierka Numizmatika v Krajskom múzeu v Prešove
 • KOCÁKOVÁ, Lucia: Vilmos Perlrott Csaba a jeho diela v niektorých slovenských fondových inštitúciách
 • Teória a metodika:
 • MURÁŇOVÁ, Martina: Čo ponúka vzdelávacia interaktívna línia expozície Dejiny Slovenska – Stredovek?
 • Informačné zdroje:
 • MARETTA, Róbert: 26. generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí (ICOM) v Prahe 2022
 • MIKULÍK, Dalibor: Nová definícia múzea
 • KMEŤOVÁ MIŠKOVIČOVÁ, Diana: Spoločný česko-slovenský panel Hrady a zámky: Nová krv v starých žilách
 • Múzejná komunikácia:
 • MUSILOVÁ, Margaréta: BIATEC. Keltská mincovňa Bratislave
 • KENDROVÁ, Zlatica: Konferencia Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva
 • BARÁNEK, Miroslav: Odborná konferencia pri príležitosti 50. výročia úmrtia Ovídia Fausta
 • ŠKODOVÁ, Michaela: Na spoločnej ceste II. Kolokvium a metodika pre komunikáciu a spoluprácu múzejných pracovníkov
 • Personálie:
 • GREGOR MARETTA, Róbert: Za Matúšom Kučerom (1932 – 2022)
 • Recenzie a anotácie:
 • JURKOVIČ, Dan: Marta Herucová: Tête-à-tête o francúzskom umení (I) do roku 1789
 • PODUŠELOVÁ, Gabriela: Eva Hasalová: Empírové šaty
Múzeum 1/2023
Cena bez DPH: 4,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 4,00 €