Múzeum 1/2024

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

 • HASALOVÁ, Eva: Móda 19. storočia v múzeách
 • Hlavná téma
 • HASALOVÁ, Eva: Od zbierky k reflexii módy
 • MAREŠOVÁ, Vanda: Pamítky veřejné známych osobností 19. století ve sbírce textilu oddělení starších českých dějin Historického muzea Národního muzea
 • KOWALSKA, Joanna Regina: Zbierka módy 19. storočia Národného múzea v Krakowe – história a súčasnosť
 • KERÉNYI, Éva: Korzety a mídre v zbierkach Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
 • BEŇOVÁ, Katarína: Vzťah medzi maľovaným portrétom a odevom v prvej polovici 19. storočia
 • KOTLÁRIKOVA, Eva S.: Francúzske módne listy v zbierkach Slovenskej národnej galérie
 • ALMÁŠIOVÁ, Lucia: Tému odevu v teórii fotografického portrétu v druhej polovicc 19. a na začiatku 2. storočia
 • CABADAJOVÁ, Jana: Módne časopisy v knižnici Zayovcov
 • ZAUJECOVÁ, Jana: Rekonštrukcie dobových odevov na príklade svadobných šiat princeznej Karolíny de Bourbon
 • ABRAHÁMOVÁ, Ľubomíra: Predstavenie rekonštrukcií a kópií odevov z 19. storočia
 • JÁNSKY, Vladimír – VIDLIČKA, Ľubomír: Ochrana textilných zbierkových predmetov pred poškodením biologickými škodcami, najmä hmyzom
 • Odborná správa zbierok
 • KUČÍKOVÁ, Katarína – URBANOVÁ, Petra – VIZÁROVÁ, Katarína: Prítomnosť plastov v zbierkach pamäťových inštitúcií
 • Teória a metodika
 • GARDOŠ, Gregor: Národný pjekt digitálna evidencia múzejných zbierok – IS DEMZ
 • PÍŠOVÁ, Kamila: Bojnický zámok na cestách. Vzdelávací program SNM – Múzea Bojnice v externom školskom prostredí
 • Múzejná komunikácia
 • PALIČKOVÁ, Jasna: Výstava První dámy – móda a styl v Národnom múzeu Českej republiky
 • ŠKODOVÁ, Michaela: Správa z XXVI. ročníka konferencie Etnológ a múzeum
 • ŠKODOVÁ, Michaela: 19. ročník Festivalu múzeí Slovenska a 33. Valné zhromaždenie Zväzu múzeí na Slovensku
 • HAMI, Vojtech – STOKLAS, Boris: Správa z 5. konferencie mladých numizmatikov na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti
 • BEDNÁR, Jozef: Živa Award 2023 na Slovensku
 • Personálie
 • KAUTMAN, Ján: RNDr. Branislav Matoušek, CSc., jubilujúci múzejník, ornitológ, zoológ a historik (*21.12.1933)
 • MALO, Martin: Dokončený životný príbeh PhDr. Drahomíry Pillovej
 • GÉCZYOVÁ, Iveta: Rozlúčili sme sa s Vierou Praženicovou
 • Recenzie a anotácie
 • ONDRIA, Erik: Viera Jurková, Tomáš Hanich, Peter Holík: Zbrane a munícia v múzeu. Metodická pomôcka k odbornej správe zbraní a munície v zbierkach slovenských múzeí
 • PODUŠELOVÁ, Gabriela: Mária Halmová: Štefan Mruškovič
Múzeum 1/2024
Cena bez DPH: 4,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 4,00 €