Múzeum 3/2023

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

 • PIATROVÁ, Alena: Liturgické predmety medzi sacrum a profanum
 • Hlavná téma
 • ZVARA, Pavol: Kult, rítus, predmet
 • PIATROVÁ, Alena: Liturgické predmety a ich muzeálny kontext
 • MATÁKOVÁ, Barbora: Ochrana zlatníckych liturgických predmetov v pamiatkarskej praxi s prihliadnutím na región Hornej Nitry
 • ZÁPALKOVÁ, Helena: Klenotnice Arcidiecézního muzea Olomouc. Výběr liturgických předmětů z pokladnice katedrály sv. Václava a farností olomoucké arcidiecéze
 • LUDIKOVÁ, Zuzana: Údaje k najstarším predmetom chrámového pokladu Katedrály sv. Emeráma v Nitre
 • FRANCOVÁ, Zuzana: Kalichy v zbierkach Múzea mesta Bratislavy
 • GLOCKO, Filip: Liturgické a kultové predmety v expozíciách Stredoslovenského múzea
 • KRIŠOVSKÁ, Mária: Vybrané zlatnícke práce sakrálneho charakteru v zbierke Východoslovenského múzea v Košiciach
 • PIATROVÁ, Alena: reštaurovanie liturgických predmetov a neznáma „puncológia“. Rozhovor s reštaurátorom zlatníckych diel Petrom Mišíkom
 • KUŠNÍR, Jozef – ONDRIA, Erik: Zbierka Sfragistika v Krajskom múzeu v Prešove
 • Z histórie
 • OLEJNÍK, Vladimír: Začiatky, zánik a znovuotvorenie Spišského diecézneho múzea
 • Teória a metodika
 • Géczyová, Iveta: Poznámky k metodickej činnosti regionálneho múzea. príklady z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi
 • Informačné zdroje
 • JURČÍKOVÁ, Ivana: Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku
 • BOHUMELOVÁ, Mária – MATUCHOVIČOVÁ, Kristína: Galérie na Sovevnuv roku 2022
 • MARCINOVÁ, Františka – VÁŠÁRYOVÁ, Zuzana: Noc múzeí a galérií 2023 na Slovensku
 • AMBRUŠOVÁ, Uršula: Dobré topánky vás zavedú na dobré miesta. Vitajte v Múzeu obuvi v Kluknave
 • Recenzie a anotácie
 • PODUŠELOVÁ, Gabriela: Andrej Šumbera: Zlatnictví
 • ČENTÉŠOVÁ, Mariana: Marek Budaj, Peter Šimčík: Poklad jednookého farára z Obišoviec
 • BABICOVÁ, Renáta: Elena Mühlbergová: S poctivosťou najďalej zájdeš. ované pamiatke rodiny Vagačovcov
Múzeum 3/2023
Cena bez DPH: 4,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 4,00 €