Osobnosti národopisného múzejníctva na Slovensku

Zborník príspevkov z konferencie Etnológ a múzeum.

Obsah

 • SLAVKOVSKÝ, Peter: Múzeum a politika
 • HALMOVÁ, Mária – SÝKORA, Radovan: Etnografi v múzeách na Slovensku a v Slovenskom národnom múzeu v povojnovom období
 • ANDREJOVÁ, Zuzana: Ján Koma – etnograf Múzea Slovenskej republiky rád
 • MRÁZOVÁ, Magdaléna: Irena Pišútová v Slovenskom národnom múzeu
 • DUDKOVÁ, Eva: Etnografka Magdaléna Kaňová
 • KRIŠKOVÁ, Zdena: Peter Švorc a jeho význam v oblasti etnológie, múzejníctva a kultúrneho rozvoja regiónov
 • MITROVÁ, Ľudmila: Etnograf Michal Markuš
 • BABČÁKOVÁ, Katarína: Viktor Majernik, etnograf Zamaguria
 • GALKOVÁ, Helena: Formovali etnologický zbierkový fond Slovenského banského múzea
 • KOČAN, Peter: Osobnosti národopisného oddelenia Šarišského múzea
 • GÉCZYOVÁ, Iveta: Poznámky k zberateľskému úsiliu dokladov tradičnej kultúry na hornej Nitre
 • ŠUMSKÁ, Barbora: Prezentácia predmetov z etnografického fondu Baníckeho múzea v Rožňave do roku 1989
 • RÁGULOVÁ, Petronela: PhDr. Alena Plessingerová, CSc., a jej národopisné výskumy v obciach severozápadného Slovenska v 50. a 60. rokoch 20. storočia
 • BOCÁNOVÁ, Martina – VLČKOVÁ, Aneta: Štefan Cyril Parrák – amatérsky zberateľ v kontexte historických zmien a jeho zbierka ľudového umenia vo fonde Západoslovenského múzea v Trnave
 • PEŤOVÁ, Anna: Bibliografický prehľad príspevkov z konferencií Etnológ a múzeum, z ktorých boli vydané zborníky v rokoch 1997 – 2020. Register
Osobnosti národopisného múzejníctva na Slovensku
Cena bez DPH: 4,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 4,00 €