Pamiatky a múzea 1/2024

Obsah

 • Úvodník
 • Architektúra
 • RAŠKA, David: Korenekovský dom v Banskej Štiavnici
 • ZACHAROVÁ, Mária: Kaplnka sv. Márie Magdalény v Borskom Mikuláši
 • PICHANIČOVÁ, Veronika: Ozveny ranokresťanskej Ravenny na východnom Slovensku
 • Technické pamiatky
 • MRVA, Ivan: Bratislavská hlavná železničná stanica mala stáť v Podhradí
 • Kultúrna história
 • MACÁKOVÁ, Slavomíra: Kinový monopol v prvorepublikových Košiciach
 • Živé dedičstvo
 • NOVÝ, Petr: Ruční výroba skla. Zápis do Reprezentatívního seznamu nemateriálniho kulturního dědictva lidstva UNESCO
 • Zbierky
 • CEPKOVÁ, Stanislava: Votívne dary zo zámockej Kaplnky Blahoslavenej Panny Márie v Hlohovci
 • Expozícia
 • KLEBAN, Miroslav: Múzeum vila ateliér Mathé
 • Výstava
 • PODUŠEL, Ľubomír: Renoir medzi nami – Renoir v nás
 • Zahraničie
 • FREJLICH, Kamil – SKOWROŃSKI, Piotr: Od barokových kúpeľov po modernú kultúrnu inštitúciu. Múzeum Kráľovské Lazienki vo Varšave
 • KONEČNÝ, Martin: Kostol Sv. Ducha v Javorci
 • Rozhovor
 • Tri otázky Františkovi Balíčkovi, správcovi Oldtimer Gallery – Múzea veteránov v Ivanke pri Dunaji
 • Poznámky
Pamiatky a múzea 1/2024
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €