Pamiatky a múzeá 2/2023

Obsah

 • Úvodník
 • Architektúra
 • PRIATKOVÁ, Adriana – DEGTYARYOVÁ, Lina – OLASHYN, Oleg: Vzdelávacie inštitúcie na Podkarpatskej Rusi z ateliéru Ľudovíta Oelschlägera (1919 – 1939)
 • Úžitkové umenie
 • PAJER, Lenka: Krajčíri z Prešporka. Knihy strihov krajčírskych cechov v Archíve mesta Bratislavy
 • Obnova
 • PIECKOVÁ, Jana: Peripetie obnovy a reštaurovania Kostola Všetkých svätých v Ludrovej
 • Výskum
 • ŠMAJDA, Ľuboslav: Renesančná tabuľa zo Stropkova
 • Zbierky
 • FRANCOVÁ, Zuzana: Náboženské motívy v keramike zo zbierok Múzea mesta Bratislavy
 • Kultúrna história
 • SEMRÁD, Peter: Pomník Emmy Dinah Goldschmidtovej
 • Výtvarné umenie
 • ÖTVÖS, Anna: Znovuobjavený portrét štrnásťročného Sándora Máraia
 • Reštaurovanie
 • HUBA, Jakub: Reštaurovanie románskeho stĺpika
 • Expozícia
 • ZMETÁK, Igor: Africká zbierka Ivana Melicharčíka v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu
 • TURČAN, Vladimír: Od hliny po fotografiu – expozícia našich starších dejín
 • Zahraničie
 • MARÁKY, Peter: Otevřená cesta / Phundrado drom
 • Rozhovor
 • Tri otázky Branislavovi Panisovi, generálnemu riaditeľovi Slovenského národného múzea
Pamiatky a múzeá 2/2023
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €