Prenasledovanie Rómov počas holokaustu

Autor: Matej Beránek

Publikácia približuje osudy rómskych komunít v európskom a slovenskom historickom kontexte. Predstavuje prehľad dejinných udalostí, ktoré sa odohrali v nacistickom Nemecku, nacistami okupovanej Európe a na území slovenského štátu medzi rokmi 1933 – 1945. Tieto udalosti súviseli so systematickou diskrimináciou rómskeho obyvateľstva v rôznych krajinách, ktorá prerástla počas druhej svetovej vojny do genocídy. Kniha vyšla v troch jazykoch (slovenský, anglický a rómsky).

Obsah

  • Rasová ideológia nacistického Nemecka
  • Genocída rómskych komunít počas druhej svetovej vojny
  • Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu
  • Pripomienka genocídy Rómov
Prenasledovanie Rómov počas holokaustu
Cena bez DPH: 25,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 25,00 €