V múzeu vážne i prostopašne 2 (spomienky pracovníkov)

Neuveriteľne rýchlo prešlo desať rokov odvtedy, čo Slovenské národné múzeum v Martine vydalo pod názvom „V múzeu vážne i prostopašne“ spomienky pracovníkov na roky pôsobenia v múzeu, či proste na múzeum. Spočiatku nie až tak celkom vážne myslený zámer sa naplnil a s odstupom času ho oceňujeme čoraz viac. Zborník je nielen milým, ale tiež dôležitým počinom k „oživeniu“ múzea, jeho histórie každodennosti a trvácnosti. Zároveň si uvedomujeme, o všetko sme nestihli a čo všetko už nestihneme dať na papier, pretože už nie sú medzi nami tí, ktorí by nám to povedali. V snahe zachrániť zo spomienok na uplynulé desaťročie ešte to, čo sa zachrániť v podobe napísaného slova dá, sme pripravili ďalší diel spomienok. Do knižky sme zaradili nielen spomienky pracovníkov múzea, ale tiež spomienky niektorých dlhoročných spolupracovníkov a priateľov z iných inštitúcií, ktorí naše múzeum dôverne poznajú. Na rozdiel od prvého dielu spomienok, v ktorom boli zaradené príspevky chronologicky, podľa roku nástupu jeho autora do múzea, v aktuálnom zborníku sú ich autori zoradení abecedne. Pri zostavovaní zborníka sme plne rešpektovali rozprávačský štýl autorov, príspevky sme ponechali bez redakčných úprav. V závere zborníka je opakovane menný zoznam pracovníkov Slovenského národného múzea v Martine, korigovaný a aktualizovaný za dané obdobie. Takto zostavené priehrštie spomienok predkladáme bývalým, terajším a snáď i budúcim generáciám pracovníkov múzea i širšej čitateľskej verejnosti v nádeji, že oživia pamäť nás starších a mladším zosobnia dejiny múzea a zároveň pripomenú, že všetko stojí a padá na každej osobnosti pracovného kolektívu. (Mária Halmová, V múzeu vážne i prostopašne 2, 2017, str. 5)

Zostavila: PhDr. Mária Halmová

ISBN 978-80-8060-402-8

Počet strán: 157

Obsah

 • HALMOVÁ, Mária: Slovo na úvod
 • BARABÁŠOVÁ, Monika: Spomienky z konzervátorského podzemia Slovenského národného múzea
 • BENŽA, Mojmír: Ako vznikala nová expozícia SNM v Martine v 70. rokoch 20. storočia
 • BIELIKOVÁ, Eva: Ja som tu bola tiež
 • DANEKOVÁ, Dáša: Splnené sny II.
 • ĎURDÍKOVÁ, Jaroslava: Čriepky z Múzea slovenskej dediny – pokračovanie
 • FALÁTH, Ľubomír: Niekoľko spomienok
 • GABRIELOVÁ, Jana: Ako som prišla pracovať do múzea prvýkrát
 • GAZDÍKOVÁ, Alžbeta: Spomínanie
 • HALMOVÁ, Mária: Zájazdy
 • KRÁLIKOVÁ, Eva: Stretnutia s osobnosťami, ktoré písali dejiny. PhDr. Anna Horáková-Gašparíková
 • KRIŠTEK, Igor: V múzeu vážne i prostopašne – za hrsť spomienok
 • LANGER, Juraj: Spomienky na Martin
 • MARÁKY, Peter: Martinské múzejné učilište
 • MINTÁLOVÁ-ZUBERCOVÁ, Zora: Moje múzeum. K 100. narodeninám profesora Jána Hyčku (1915 – 1993)
 • OLÁHOVÁ, Eva: Múzeum – moja súčasť
 • PANČUCHOVÁ, Eva: Spomíname na takmer 40 rokov Slovenskom národnom múzeu
 • PASTIERIKOVÁ, Marta: Spomínam
 • SLAVKOVSKÝ, Peter: Metamorfózy hodnôt
 • STRELEC, Karol: Martin Benka v spomienkach trochu inak
 • SÝKOROVÁ, Ľuba: Ďakujem, pán riaditeľ!
 • ZELINOVÁ, Hana: Kde sú tie roky?
 • Zoznam pracovníkov Slovenského národného múzea v Martine
 • Spomienky v obrazoch
V múzeu vážne i prostopašne 2 (spomienky pracovníkov)
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €