Zborník Slovenského národného múzea v Martine, Etnografia 2021

Obsahom zborníka sú rôznorodé príspevky kurátoriek spravujúcich fondy etnografie, kunsthistórie a menšinových múzeí. Celé číslo otvára historický príspevok približujúci organizačné zlúčenie SNM v Martine so Slovenským múzeom v Bratislave najmä na pozadí búrlivého konca 60. rokov 20. storočia. Ďalej nasledujú príspevky o dejinách národopisnej muzeológie, ktoré patria už tradične k základným zložkám obsahovej štruktúry zborníka a tri príspevky venované analýze zbierkových fondov ľudového odevu a textilu, remesiel a stravy. V časti správy približujú autori činnosť múzea za posledné roky a v časti recenzie a informácie sú priblížené štyri knihy s menšinovou tematikou.

ISBN 978-80-8060-516-2

Počet strán: 173

Obsah

 • Úvod
 • Štúdie a meteriály
 • HALMOVÁ, Mária: Niekoľko poznámok k zlúčeniu Slovenského národného múzea a Slovenského múzea a k štruktúre novej inštitúcie
 • MINTALOVÁ ZUBERCOVÁ, Zora: Kolekcia vyšívaného textilu v zbierke Slovenského národného múzea v Martine
 • FERKLOVÁ, Dáša: Zbierkové súbory kožuspracujúcich remesiel v Slovenskom národnom múzeu v Martine
 • SUMKOVÁ, Barbora: Smaltovaný riad v zbierke ľudovej stravy Slovenského národného múzea v Martine
 • VÁLEKOVÁ, Monika: Albumy, kresby, grafiky a sochy slovenských autorov v zbierke Múzea Martina Benku
 • Správy
 • SÝKORA, Radovan: Z činnosti Slovenského národného múzea v Martine v roku 2020
 • SEDLÁČKOVÁ, Michala – VARINSKÁ, Viera: Z činnosti Archívu Slovenského národného múzea, pobočky v Martine v rokoch 2019 – 2020
 • ZELINOVÁ, Hana: Seminár Alice Masarykové a Slovensko. Emancipovaná žena v tieni veľkého otca
 • BABČÁKOVÁ, Katarína: Konferencia Muzea v přírodě a jejich role při záchraně lidové architektury
 • Recenzie a informácie
 • ZELINOVÁ, Hana: BEDNAŘÍK; Petr, KOVAŘÍK, David; MARŠÁLEK, Zdenko; NOSKOVÁ, Helena. Menšiny kolem nás. Metodická příručka
 • ZELINOVÁ, Hana: NOSKOVÁ, Helena, BEDNAŘÍK, Petr, VAISHAR, Antonín. Obraz menšin v regionech (Tachovsko, Vejprtsko, Šumpersko, Krnovsko): Katalóg k výstave
 • MUŠINKA, Mikuláš – MUŠINKA, Alexander: STARZYŃSKI, Jerzy. Krakowiacy, Lachy, Górale: Stroje wsi malopolskiej. Tom X. Lemkowie Sadeccy i Gorliccy. Rusini Szlachtowscy
 • GÁBOROVÁ KROKOVÁ, Jana: MUŠINKA, Alexander. Elena Lacková I – Život s novinami Romano nevo ľil
Zborník Slovenského národného múzea v Martine, Etnografia 2021
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €