Zborník SNM Archeológia 33

Príspevky v publikácii sa zaoberajú materiálnou kultúrou praveku, včasného, vrcholného a neskorého stredoveku a novoveku.

ISBN 978-80-8060-560-5
ISSN 1336-6637
Počet strán: 315

Obsah

 • Štúdie
 • ZACHAR, Tomáš – BARTÍK, Juraj – STRUHÁR, Víťazoslav - OZDÍN, Daniel – PAŠTEKA, Roman – FIŠÁKOVÁ NÝVLTOVÁ, Miriam – DAVID, Wolfgang: Early Copper Age Sewttlement with Evidence of Copper Smelting Metallurgy from Horná Mičiná (central Slovakia)/Sídlisko s dokladmi hutníctva medi z obdobia staršieho eneolitu z Hornej Mičinej (stredné Slovenské)
 • BARTÍK, Juraj – ČAMBAL, Radoslav – OZDÍN, Daniel: Kadlubodlievanie záveskov z Tekovských Lužian
 • BENEDIKOVÁ, Lucia – MEZEY, Viliam: Kladivo s tuľajkou z doby bronzovej z Košeckého Podhradia
 • VÍCH, David: Depot doby bronzové se šálkem typu Blatnica z Chroustovic na Chrudimsku
 • MAKAROVÁ, Erika – RUSKO, Zdenko – ČAMBAL, Radoslav: Depot z neskorej doby bronzovej z Málinca, polohy Zámok
 • DANIELA LOFAKOVÁ, Barbora – FURMAN, Martin: Praveké a včasnodejinné výšinné lokality v Dlhej nad Oravou a v Komjatnej
 • REKEMOVÁ, Anna Mária – ČAMBAL, Radoslav – BAZOVSKÝ, Igor: Application of non-destructive methods on the Tvrdošovce site (preliminary results)/Aplikácia nedeštruktívnych metód na lokalite Tvrdošovce (predbežné výsledky)
 • VYMAZALOVÁ, Barbora: Germánsky výrobný objekt s dokladmi metalurgie z Bratislavy-Vajnor
 • ELSCHEK, Kristian: Náramky, ihlice a ihly z 1. až 3. storočia z germánskeho kniežacieho sídla v Zohore
 • VÍCH, David – JÍLEK, Jan – KMOŠEK, Jiří: New find of a Roman lantern from the Czech Republic/Nový nález římské laterny z České republiky
 • BAZOVSKÝ, Igor: A handle of a wax spatula in the shape of Minerva from Bratislava-Rusovce/Rukoväť špachtle na vosk v tvare Minervy z Bratislavy-Rusoviec
 • VARSIK, Vladimír: Bronzová plastika z Veľkého Medera
 • HANUŠ, Martin – FLOREKOVÁ, Milota – BÓNA, Martin: Farský Kostol Najsvätejšej Trojice (sv. Demetera) v Ludaniciach
 • ČAMBAL, Radoslav – MÔC, Róbert – BERONSKÁ, Naďa – DVORÁK, Tomáš – RITTEROVÁ, Barbara: Nové zistenia redovekému meču z Gajár
 • BUDAJ, Marek – SLÁDOK, Matúš: Nález fenigov zo začiatku 14. storočia z Banky
 • BUDAJ, Marek: Poklad mincí a numizmatické pamiatky z hradu Muráň zo 16. a 17. storočia
 • ŠIMKOVÁ, Zuzana: Keramické fajky v archeologickej zbierke Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
 • Recenzie
 • DRAGONIDESOVÁ, Petra: Miroslava Daňová: Miroslava Daňová: Rings and gems from the Roman fort in Iža./Prstene a gemy z rímskeho vojenského tábora v Iži. Arcehologica Slovaca Monographiae. Nitra – Trnava 2021
Zborník SNM Archeológia 33
Cena bez DPH: 20,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 20,00 €