Židovské sviatky a kolobeh života

Autor: Viera Kamenická

Judaizmus je náboženstvo, ktoré sprevádza židovský národ jeho každodenným životom. Je prijatou cestou, ktorá vedie k naplneniu Božích prikázaní. Odpovedá na otázky, kde pramenia a aký je ich zmysel plnenia. V publikácii Židovské sviatky a kolobeh života sme sa snažili čitateľovi priblížiť toto bohaté duchovné a kultúrne dedičstvo.

Obsah

 • Úvod
 • Magen David / Dávidov štít
 • Židovský rok a jeho sviatky
 • Sefer Tora / Zvitok Tóry
 • Synagóga
 • Šabat
 • Roš hašana / Nový rok
 • Jom kipur / Deň zmierenia
 • Mizrach / Východ
 • Sukot / Sviatok stánkov
 • Simchat Tora / Radosť z Tóry
 • Tu bišvat / Nový rok stromov
 • Chanuka / Sviatok svetiel
 • Purim / Sviatok lósov
 • Pesach
 • Šavuot / Sviatok týždňov
 • Mezuza
 • Zvyky spojené s narodením dieťaťa
 • Brit mila / Obriezka
 • Bar micva / Syn zmluvy
 • Bat micva / Dcéra zmluvy
 • Chatuna / Svadba
 • Chevra kadiša (Svätý spolok) / Pohrebné bratstvo
 • Kašrut / Stravovanie
 • Vzdelanie / Školstvo
 • Register použitých výrazov
 • Zoznam použitej a odporúčanej literatúry
Židovské sviatky a kolobeh života
Cena bez DPH: 12,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 12,00 €