KleNOTY z múzea. Ako sa zbiera hudba

Katalóg kolektívu autorov k rovnomennej výstave SNM-Hudobného múzea (inštalovanej v Slovenskom národnom múzeu v 12/ 2017 - 1/2019), predstavuje rozmanitosť pamiatok zo zbierkového fondu Slovenského národného múzea-Hudobného múzea. Nie je výstavou o dejinách hudby na Slovensku, len upozorňuje na bohatstvo materiálu v múzeu, význam pre hudobnohistorický výskum a schopnosť nedovoliť zabudnúť. Text publikácie je v slovenskom a v anglickom jazyku. Bratislava 2018, 118 s., farebné ilustrácie

KleNOTY z múzea. Ako sa zbiera hudba
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €