Ľudovít Štúr. Život a pamätné miesta

Autor: Beáta Mihalkovičová

Rozprávanie o živote Ľudovíta Štúra prostredníctvom miest na Slovensku i v zahraničí, ktoré sa k nemu viažu.

Ľudovít Štúr. Život a pamätné miesta
Cena bez DPH: 8,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 8,00 €