Pamiatky a múzeá 4/2017

Obsah

 • Eva Sendeková Renesančné hrobové textílie z Bardejova
 • Anton Liška Gréckokatolícke murované chrámy tereziánskeho typu na Slovensku
 • Peter Jantoščiak ... a nazvali ju Dobro
 • Denis Haberland Meštianska architektúra Halenárskej ulice v Trnave
 • Milan Ševčík Diela rektorov Trnavskej univerzity v historickej knižnici trnavského múzea
 • Ivan Gojdič – Rastislav Kocán – Erik Hrnčiarik Kostol v Dolnom Dubovom a Jozef Ignác Bajza
 • Štefan Oriško Kamenný palmetový fragment zo Zobora
 • Elena Kurincová Historické fotografie zo zbierky Emila Manu
 • Karol Strelec Remeselnícka fľaša zo sklárne Utekáč
 • Uršula Ambrušová Columna vero murata – murovaný stĺp v Ťahanovciach
 • Stanislav Petráš Schweizerhaus grófky Chotekovej v Dolnej Krupej
 • Juraj Žáry Poznámky k výstave venovanej oltáru z Okoličného
 • Michal Vaněk Dávid Unreich – šampión, ktorý vyzval Hitlera na súboj
Pamiatky a múzeá 4/2017
Cena bez DPH: 3,29 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,29 €