Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník LXII, 2016

Obsah

  • MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, M.: Spoločenstvo Caricetum acutiformis v blízkosti rieky Dudváh v okolí obce Trakovice
  • UHERČÍKOVÁ, E.: Botanická bibliografia Malých karpát do roku 1960
  • UHLÍŘOVÁ, J.: Súbor palmových semien zbierky Andreja Kmeťa v Slovenskom národnom múzeu-Prírodovednom múzeu (BRA)
  • JANSKÝ, V., VIDLIČKA, Ľ., BARTOŠ, R.: Rozšírenie invázbej cikádky Scaphoideus titanus (Auchenorrhyncha, Cicadellidae) na Slovensku
  • MAJZLAN, O.: Význam slanísk na juhu Slovenska na príklade cenóz chrobákov (Coleoptera)
  • MAJZLAN, O.: Diverzita koleopterocenóz jabloňových sadov v Devičanoch
  • VÁVRAJ, J., MANTIČ, M.: Nové faunistické nálezy brouku (Coleoptera) pro území Slovenska
  • PIROŠKOVÁ, S., ŠEFČÁKOVÁ, A., ČAČANÝ, J., THURZO, M.: Šimpanz Kongo - náš vzdialený priateľ
Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník LXII, 2016
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €